<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4958, 29 Kolovoza 1950

AKTIVNOST VLASTITE VOLJE …. SLIJEPI VOĐE I NJIHOVI PRATIOCI

Ljudi se daju goniti (voditi kao stoka) bez ikakvog otpora. Oni su postavljeni u postojanje kao bića sposobna za život i razmišljanje, koja svoju sposobnost trebaju koristiti za svoj razvoj prema gore. Oni mogu htjeti i djelovati te svoje darove i koristiti. Najčešće se daju manipulirati kao lopte za igru. Što se s njima radi, oni dopuštaju bez otpora, te je tako uvijek samo mali broj onih koji hoće i djeluju, te sa svojom voljom određuju ostale ljude.

A ti rijetki nisu uvijek dobri, tj. oni ostale ljude ne potiču uvijek na dobro. Više je slučaj da snažnu volju imaju upravo oni ljudi koji se Meni duhovno još opiru. Posljedično će ta volja štetna za ostale ljude na njih biti prenesena a oni se ne opiru. Tako se dakle može objasniti i prihvaćanje mnogih krivih učenja, koja bi doduše itekako mogla biti prepoznata uz najmanju vlastitu aktivnost volje i misaonu aktivnost. 

No dati se goniti bez otpora nije obrana protiv učenja koja su ljudima nuđena od strane ljudi snažne volje i jakih na djelu. Oni prema tome premalo koriste svoju volju i štete sami sebi, tj. svojoj duši. A Ja sam svakome pojedincu dao zadatak da se slobodno odluči tokom svog zemaljskog života a ta odluka sasvim izvjesno zahtijeva i vlastitu aktivnost volje i razmišljanja. Vi se jednog dana nećete moći ispričati time da ste samo slijedili ono što vam je bilo određeno kao bitno za spas vaše duše. Vi krivicu nećete moći svaliti na one koji su vas učili, čak i ako su vam oni dani kao učitelji pa čak vam propovijedali i Čistu Istinu. Jer i ona zahtijeva vaš misaoni stav u odnosu na nju, inače ju ne možete prepoznati kao Istinu.

Radi se o usponu svake pojedinačne duše …. za koji je doduše potreban vodič da bi se dospjelo gore, no ne smije se slijediti svakoga tko se nudi kao vodič. Shvatite da postoje mnogi putevi i da trebate izabrati onaj pravi. Tako da sami morate paziti na put a ne slijepo slijediti vodiča, koji, ako sam nije dobar, isto može ići lošim putem. Ja ne samo da od tih vođa tražim odgovornost, nego i od vas, inače vi niti možete primiti nagradu niti kaznu za pravo ili krivo vođeni način života, nego bi samo vaš vođa to zaradio.

Kako se možete pozivati na to da morate biti poslušni tim vođama? Jedino Moju volju vi morate ispunjavati, a nju morate vi sami upoznati, što se doduše može dogoditi putem poduka iz vana, no bez vašeg misaonog stava spram toga ne može doći do oživljavanja i aktivnosti volje. Jedan dobar vođa uvijek će vas poticati na razmišljanje, a njega i možete slijediti …. no loš vođa zahtijeva slijepu vjeru u njega i njegova učenja. No slijepu vjeru Ja osuđujem, jer ona vas neće probuditi u život. Slijepa vjera svjedoči o duhovnoj tromosti, o neaktivnoj volji i nedostatku osjećaja odgovornosti; slijepa vjera ubija, umjesto da oživljava, i ona nikada neće voditi do vječne blaženosti. 

Ja vas same nisam načinio drugačije nego (kao) svoje vodiče, dao sam vam srce koje je sposobno ljubiti, ako ste voljni za to, a koje zato i može doći do spoznaje, ako ju čovjek žudi. Ali ako je on slabe volje, njegov vodič mu treba pomoći da svoju volju ispravno upotrijebi, on mu doduše treba pomoći tako što će ga podučiti, ali i od vas traži razmišljanje, inače su njegove poduke uzalud. Jer odluku svaki čovjek mora sam donijeti i za tu odluku jednog dana i odgovarati ….

AMEN

<<< nazad