<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4930, 10 Srpnja 1950

LJUBAV PREMA BOGU - LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU ….  RADNICI U VINOGRADU ….

Dolazi vam Riječ Božja, i time stojite u spoznaji Istine, znate i možete podučiti vaše bližnje. Time ste vi dakle radnici u Vinogradu Gospodnjem. Posao čovjeku može biti radost, ali isto tako teret, a potonje onda ako se on radi nerado, dakle ako ne čini zadovoljstvo. Raditi za Gospodara u Njegovom Vinogradu uslužna je djelatnost slobodne volje, a ono što se čini slobodnom voljom, pričinjava i zadovoljstvo, čak i ako je posao težak.

Biti aktivan za Boga i Njegovo Kraljevstvo, najljepši je posao na Zemlji za čovjeka koji Ga ljubi. Tako da je Ljubav prema Bogu odlučujuća za to koliku radost taj posao čovjeku čini, a Ljubav prema Bogu mora se izraziti u Ljubavi prema bližnjemu. Čovjek mora služiti Bogu time što on bližnjemu u njegovoj nevolji pruža pomoć. Tada će ga ispunjavati duboki mir i unutarnje blaženstvo, i on će Bogu biti vjeran sluga. 

Što vam se sada od Boga nudi treba vas potaći na uslužnu Ljubav prema bližnjemu, jer se radi o duhovnom blagu koje je vašim bližnjima nužno, koje sami ne posjeduju i koje im stoga treba biti dostavljeno. Tu je čovječanstvo siromašno, dok vi posjedujete neizmjerno bogatstvo, blago koje trebate neprestano povećavati i s kojim možete usrećivati svakoga s kim komunicirate. Tad služite Bogu i bližnjemu.

I tad ispunjavate i Božansku Zapovijed Ljubavi, i sami ste u blagoslovu Boga, Koji vas je izabrao za Svoje radnike, pošto zna za vašu volju da budete aktivni za Njega. I zato nemate razloga za obeshrabrenost, nemate razloga za dvojbu dok od gore primate Njegovu Riječ koja vam dokazuje Njegovu Ljubav koju Mu trebate uzvratiti vašom Ljubavlju …. Budite dobri i pomoćni prema vašim bližnjima, i time Mu dajete dokaz vaše Ljubavi prema Njemu, koja će vam uistinu biti uzvraćena ….

AMEN

<<< nazad