<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4915, 16 Lipnja 1950

SJEDINJENJE DUH - DUŠA I TIJELO …. BORBA PROTIV MATERIJE ….

U spoznaji Istine iz Boga nalazi se najveće zadovoljstvo i najsigurniji osjećaj zaštićenosti na Očevom srcu. Jer tko je Boga upoznao putem prenošenja Istine, taj je u svome duhu s Njime već povezan, i taj se osjeća dijelom Njega i time je duševno slobodan i neopterećen, čak i ako je tijelo još vezano za Zemlju. 

Tako da čovjek s obzirom na tijelo može još patiti, no uvijek samo onda kad ne obraća pažnju na predodžbe duše, kad ga Zemlja još ponekad opterećuje i on se s njom trudi izaći na kraj, umjesto da se posavjetuje s dušom, tj. ozbiljno se okrene od svjetovnih misli i pomoć u nevolji traži kod duše, koja mu onda predočava besmislenost zemaljske brige i samo ga usmjerava na Božansku Ljubav, koja uvijek pomaže gdje se s vjerom očekuje pomoć. Jer duša se nalazi u spoznaji i sa svojim znanjem ne može se probiti jedino tamo gdje su misli čovjeka još usmjerene na van, umjesto na unutra. 

Osjećaj zaštićenosti nastupa odmah kad čovjek traži osamu i sa Bogom uspostavlja vezu, vezu koju duša odmah uspostavlja, koje čovjek međutim nije svjestan dok god mu misli lutaju. No ako se on priključi duši, ona mu odmah može prenijeti mir i smirenost koju ona sama posjeduje putem spoznaje Vječne Istine. Jer duša je jedno s duhom u njoj koji je udio Očevog Duha od vječnosti.

Gdje su duh i duša već jedno, čovjek je još samo tijelom u nevolji dokle god se i ono ne priključi duhu i duši. No kako se čovjek nalazi usred života, on je neprestano izložen poteškoćama iz vana, koje međutim trebaju postići samo to da se i tijelo po mogućnosti produhovi, da ono svjesno stupi u pravi odnos s materijom, da ne bude njen sluga nego gospodar.

Čovjek se ne smije dati uznemiriti od stvarī koje su samo čisto svjetovne, i zato se on uvijek iznova mora boriti s njom (materija, svijet), koja će ga neprestano uznemiravati i koju on treba pobijediti, time što se od nje okreće, pogled usmjerava prema gore, i Boga čini sadržajem svojih misli. Tada se sve uznemirujuće povlači od njega, tad on osjeća silu i snagu Boga i u Njegovoj skrbi osjeća se zaštićeno, tad uzmiču i sve sjenke svjetovnih briga …. tad se on prepušta Njegovoj Ljubavi i Milosti i nalazi mir u Bogu ….

No Istina je na njega već morala izvršiti utjecaj, on je morao spoznati Boga i ljubiti Ga, jer se drugačije duša ne bi mogla sjediniti sa duhom i onda tijelo dušu uvlači u zemaljsku borbu. Zato je prvi cilj čovjeka to da stoji u Istini, jer se može stremiti tek jednom pravo spoznatom biću, a svjesno stremljenje k Bogu za posljedicu ima sjedinjenje duha i duše …. 

AMEN

<<< nazad