<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4891, 6 Svibnja 1950

MOST DO BOGA - MOLITVA U DUHU I U ISTINI ….

Most do Mene ljudi više ne pronalaze, pa se zato nalaze u tjelesnoj i duševnoj nedaći. Nema više veze između njih i Mene pošto se oni sami od Mene otuđuju, pošto teže od Mene, a to za sobom uvijek povlači zemaljsku i duhovnu nedaću, jer ovo prvo je posljedica i sredstvo za otklanjanje duhovne nevolje. Veza sa Mnom ljudima bi osiguravala i snagu da prebrode svaku zemaljsku nevolju, no bez Mene oni su nesposobni nadvladati nevolju, bez Mene oni su slabi i napušteni. Oni ne koriste taj most koji im je Moja Ljubav izgradila, oni Me ne zazivaju, oni više ne mole, i zato im Ja ne mogu doći u pomoć, pošto je preduvjet za tu pomoć njihova slobodna volja koju Mi potvrđuju putem istinske molitve.

U molitvi se ljudi spajaju sa Mnom, ako se molitva izdiže iz srca. Onda su iskoristili taj most, došli su k Meni i predstavili Mi svoju nevolju …. Koliko lakše bi si vi ljudi mogli urediti vaš zemaljski život, ako u molitvi dođete k Meni, Koji vas jesam uputio na jedan siguran put, kojim možete izbjeći sve nevolje …. Ali vi na njega ne obraćate pažnju, u nevolji ste i bijedi a opet Me ne molite onako kako prava djeca mole oca. Ja doduše vidim vašu nevolju, Ja bih vam mogao i pomoći, no bez vaše volje Moja pomoć ne bi bila dokaz Ljubavi za vas, nego biste se vi sve dalje otuđivali od Mene što bolje vam ide, i onda biste Mi zauvijek bili izgubljeni. 

Tako da moram sačekati vaš poziv prije nego se uplićem pomažući, ako ne želim skroz da dovodim u opasnost vaš duševni spas. No tko u molitvi dolazi k Meni …. tko Mi je istinski tako privržen da u svakom trenu priča sa Mnom i Meni predstavlja sve svoje nevolje? Samo su rijetki takvi, a oni ljudima trebaju dati dokaz da Jedan čuje poziv koji se izdiže sa Zemlje. Pa zato i vi morate dospjeti u nevolju, da biste Me zatražili za pomoć, a Ja ću vam tako očigledno pomoći, da drugi ljudi mogu primijetiti koja snaga počiva u ispravnoj molitvi u Duhu i u Istini, koju svaki čovjek može steći, jer Moja je Ljubav neograničena i neprestano daje.

Pravi most k Meni je molitva u Duhu i u Istini …. Taj most sigurno vodi do cilja; nikada neće uzaludno moliti čovjek koji u istinskoj vezi sa Mnom izražava jednu molbu, koji uspostavlja pravi dječji odnos prema Ocu i koji kao dijete Ocu isto tako potpuno vjeruje, jer vjeruje u Njegovu Ljubav. Dokle god se koristi most molitve, nema nevolje koja bi bila prevelika da joj se ne bi moglo pomoći. Jer molitva s vjerom može sve …. Može potaći Moju svemoć i Ljubav na krajnju aktivnost, pošto Ja čovjeka u vjeri ne ostavljam bez pomoći, čak i kad to zemaljski izgleda nemoguće.

Meni je sve moguće, i ništa nije neizvodivo ili nepremostivo za Mene. No tko ne želi ići tim putem moljenja, tko ne stoji na mostu i ne pokušava doći do Mene, taj će i dalje ostati u svojoj nevolji, kako bi spoznao koliko je slab i nemoćan kad si treba sam pomoći, pošto vjeruje da može bez Moje pomoći. Čovjek mora osjetiti vlastitu nemoć, kako bi se za pomoć obratio Onome Koji može sve i želi sve što je dobro, i Čija Ljubav je neograničena, tako da On želi pomoći svakome tko Mu dođe u njegovoj nevolji ….

AMEN

<<< nazad