<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4829, 4 Veljača 1950

ŽRTVOVANJE VREMENA ZA BOGA I DUHOVNI RAD ….

Prinesite Mi vaše vrijeme kao žrtvu, mislite na to da sam Ja Onaj Koji vam ga daje i Koji od vas traži da ne mislite samo na svijet nego i na Njega. Tko Mi želi služiti taj mora biti spreman za Mene dati sve, tako da on neprestano mora biti spreman za Mene, tj. u svako doba htjeti biti aktivan kao Moj sluga ako Mi je potrebna njegova služba. Tako da on mora zapostaviti sve drugo kad treba raditi za Mene, kad osjeti da mu Ja želim govoriti ili mu pošaljem u susret ljude kojima se želim obratiti.

Prije svakog posla za svijet, prije svake zemaljske aktivnosti on svoje misli treba usmjeriti Meni, i ako je njegova težnja k Meni ozbiljna, onda on u sebi osjeća unutarnji nagon za rad čije vršenje je Moja volja. No on mora htjeti slušati Moje upute, on prije svake zemaljske aktivnosti mora doći k Meni kako bi ga Ja blagoslovio. Ako ga trebam za rad za Mene i Moje Kraljevstvo, onda Ja njega na to upućujem, a on rado slijedi tu uputu, tj. čini to na što se iznutra čini potaknut. Tako da je prvi uvjet to da mi čovjek želi služiti.  

Onaj komu nedostaje vremena, taj nema ozbiljnu volju za Mene, jer za ono što ga čini sretnim on će uvijek naći vremena, ako to ozbiljno želi. Tko Me žudi čuti, njemu ne treba biti ništa drugo draže od ovoga dara milosti, a kad Ja prepoznam njegovu žudnju za Mojom Riječju, uvijek i nalazim sredstva i puteve da mu se objavim …. To vrijeme Ja mu dajem, samo ako prepoznam njegovu ozbiljnu žudnju za komunikacijom sa Mnom. Svjetovni ljudi ne mogu i ne žele shvatiti da sam Ja Gospodar nad vremenom i da ga Ja dijelim kako Ja želim …. da Ja vrijeme mogu skratiti ili produžiti, da Ja čovjeka mogu učiniti učinkovitim, ali isto tako putem prepreka ili neuspjeha bilo kojeg posla mogu učiniti da vrijeme prolazi uzalud, ako je to Moja volja. 

Kako se onda vi ljudi možete žaliti za nedostatak vremena ako si ga sami skraćujete jer si ne molite Moj blagoslov? Ono što vi žrtvujete Meni, Ja vam uzvraćam stostruko, i uvijek nanovo vam govorim da duhovno i zemaljski blagoslivljam svaku žrtvu koja Mi se prinese, tako što blagoslivljam čovjekov rad te će on uistinu biti produktivniji i skupljat će si i duhovna blaga, koja su nedostupna onome koji radi i stvara samo zemaljski. No tko vidi samo svijet, tko svu snagu i vrijeme posvećuje samo njemu, taj će na kraju stvoriti jako malo, jer on gubi ono što je posjedovao na Zemlji, i ništa mu ne može nadomjestiti izgubljeno vrijeme, koje on vjeruje da je dobro iskoristio, radi čega ga je on Meni uskratio i ništa si nije stekao za vječnost ….

AMEN

<<< nazad