<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4771, 2 Studenog 1949

BOŽJI INSTRUMENTI …. UVJETI …. SVJETOVNO USMJERENJE …. KONTROLNI DUHOVI ….

Oni koji se nazivaju Mojim slugama na Zemlji, uistinu nisu uvijek u Mojoj službi, no oni se izdaju za Moje sluge, bez da su od Mene primili uputstvo, i razumljivo je da ne vrše posao koji je bitan za spas zalutalih duša …. Oni ne mogu širiti Istinu i prosvjetljivati ljude, oni nisu odgovarajući učitelji, jer oni sami nisu bili pravo podučeni, tako da mogu predavati samo ono što odgovara njihovom znanju. No to znanje nije ono istinsko, nedodirljivo, koje sam Ja naučavao na Zemlji, nego je ono već doživjelo mnoge promjene i sad više ne pridonosi tome da se čovjek razvija ka gore, što je njegova svrha u zemaljskom životu. 

No Moja je volja to da se ljudima objavi Istina, i stoga Ja Sâm dolazim kod Mojih i objavljujem im Se, i to na takav jedan način da ne može biti dvojbe glede toga da vas ljude naučava Bog …. međutim Ja postavljam uvjete koji moraju biti ispunjeni, ako bi čovjek da zamijeti Moje objave i da ih prosljeđuje ljudima. Jedan od tih uvjeta je potpuno se odvojiti od svijeta i samo osluškivati glas u srcu. Tek tada, kad je svijet ostao skroz u pozadini, mogu Se čovjeku objaviti putem srca.

A odvojiti se od svijeta znači ne gajiti svjetovne misli te nakon intimnog povezivanja sa Mnom u molitvi samo osluškivati što mu Ja kao njegov učitelj želim saopćiti. No taj uvjet ispunjavaju samo rijetki ljudi. Oni su još previše naklonjeni svijetu, i stoga sudjeluju u svemu što se događa u svijetu, radi čega se i u objave ubacuju svjetovne misli, ne zato što Ja onome koji prima uskraćujem Moju zaštitu, nego jer ga Ja ne prisiljavam, budući da svaka duhovna objava predstavlja čin slobodne volje, iako Ja Meni usmjerenu volju obuhvaćam i čovjeka (sa)čuvam od propadanja.

Pa i pored toga valja razlikovati. Čisto nadahnute objave, gdje čovjek dakle u obliku diktata čuje svojim duhovim uhom, uvijek će odgovarati Istini. No čim čovjek dozvoli da njegove misli odlutaju u svjetovna područja, čim unutarnji glas ne osluškuje sa nepodijeljenom pažnjom, nameću mu se i svjetovne misli i žele se utvrditi.

Tada Istina biva zamućena, što je pak moguće jedino ako Ja Sâm budem potisnut, dakle (kad) vi ljudi na izvjestan način više ne žudite slušati Mene, nego očekujete objašnjenje zemaljskih stvari. Tada se svijet uključuje sam od sebe, što znači, bića, čija čežnja je usmjerena zemaljskom svijetu. Tada će čovjeku kroz ta bića biti podmješteni odgovori, koji međutim sa duhovnim objavama nemaju ništa zajedničko ….

(3 Studeni 1949)

Niti jedan od Mojih instrumenata nije oslobođen usmjerenosti na ovaj svijet, samo što je ona prisutna u maloj mjeri i obično je kroz vezu sa Mnom skroz isključena. No pošto čovjek živi na Zemlji, i svijet mu uvijek iznova prilazi i donekle mu može porobiti osjetila, pa i ako samo na kratko vrijeme. I to je ono što valja imati na umu, da i jedan instrument dopusti da u njemu nastanu čisto zemaljska pitanja, čime on onda prekida čisto duhovnu vezu i onda dakle počinje raditi razum čovjeka. 

No uvijek vam mora biti rečeno da duhovno znanje nikada ne može biti deformirano, ako sâm čovjek ljubi Istinu i ako teži Istini. Duhovno znanje neprestano je pod zaštitom kontrolnih duhova, što znači svjetlosna bića će svako krivo predstavljanje ili nerazumijevanje onoga koji prima znati spriječiti …. Božanska Istina nikada ne može biti deformirana od čovjeka koji se Meni nudi za službu, čovjeka koji je ozbiljan glede svog zadatka. S druge strane, zemaljsko znanje još uvijek je podložno obmani, osim ako čovjek moli prosvjetljenje duha za isključivo rješenje ili odgovor na pitanja na području zemaljskih stvari ….

AMEN

<<< nazad