<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4759, 13 Listopada 1949

VEGETARIJANSKA PREHRANA? …. UBIJANJE ŽIVOTINJA ….

(1 Timoteju 4:3-5)

Vi Me kao svog učitelja možete pitati sve. Dat ću vam ispravno shvaćanje za ono što vam je nejasno, i bit će vam lako shvatljivo. Kome Ja dam sposobnost da prodre u duhovno znanje, kome dakle Ja duh prosvijetlim tako da on tim istim duhovnim znanjem treba podučavati svoje bližnje, taj je od strane Mene morao biti procijenjen valjanim, on je se duhovno morao razviti tako da Ja Sâm mogu stupiti u vezu s njim putem njegove volje. Ali veza sa Mnom uvjetovana je unutarnjim potpunim okretanjem k Meni, što Me jedino privlači, jer, ono što za Mnom žudi, od Mene i biva obuhvaćeno. Ja ljudima ni u kojem slučaju nisam postavio ograničenja, kao što ljudima nikada nisam postavio zahtjeve da se muče da bi dosegli Kraljevstvo Božje. Sve sam stvorio i kad sam vas postavio na Zemlju, dao sam vam i pravo da Zemlju kao i sve što je na njoj iskorištavate. Kad sam vam na izvjestan način kao Gospodarima stvaranja predao Zemlju, bilo je vama na izbor kakav odnos želite uspostaviti između vas i stvorenih bića koja su vas okruživala (Postanak 1:26-28).

Nisam vam dao nikakve zapovjedi, dao sam vam potpunu slobodu, povukao sam se, na izvjestan način sam vas ostavio nasamo s Mojim djelima. Jer trebali ste ispitati vašu volju. Vlastitom voljom ste trebali ući u Moj Božanski red, trebali ste ostati u njemu i morali ste po tome bez Mog utjecaja razmišljati i djelovati. I tako ste si dakle sami morali stvoriti odnos sa svim što vas je okruživalo.

No Moja djela stvaranja sva su duhovno oživljena, to što ste mogli vidjeti već ste sami bili prevladali, tj. vaša duša je prošla kroz svako djelo stvaranja, koje je za nju predstavljalo stanje prisile, i to onoliko dugo sve dok ju materijalna vanjska forma nije oslobodila. Izlazak duhovnoga iz forme uvijek je bio čin oslobođenja, jer slijedeća forma uvijek je bila mekša i fleksibilnija, sve dok duša nije došla do toga da nakon beskrajno dugog vremena može naseliti svoju posljednju formu na ovoj Zemlji.

Dobar čovjek nesvjesno čini ono što u formu zarobljenom duhovnom pomaže da se vine u visinu, pošto mu duša poznaje stanje patnje i želi ga smanjiti iz Ljubavi. Tako da može biti izvršen čin oslobođenja, koji se čini okrutan, no koji ipak ne može biti nazvan okrutnošću …. (14 Listopada 1949) Mora se praviti razlika između one akcije koja uništava iz čisto zle volje, i akcije koja treba ispuniti svrhu koja se čovjeku čini dobra ….

Nadalje, treba se praviti razlika između čovjeka i životinje, utoliko da jedan čovjek drugome nikada ne smije oduzeti život, jer na Zemlji više ne postoji drugo utjelovljenje za njega, jer zemaljski život predstavlja posljednju stanicu za sazrijevanje duhovnog, dok međutim duhovno u životinji još nije dostiglo svoje zadnje preoblikovanje, znači prijelaz u jednu novu formu u svezanom stanju ili u oblik čovjeka kao posljedica ubijanja tako da bi moglo biti nazvano napretkom.

Nadalje, ovisi o okolnostima, o načinu na koji je toj životinji oduzet život. To mora biti čin Ljubavi, u smislu da se životinju poštedi boli i patnje, jer u njoj se uvijek mora gledati Božansko stvorenje, koje posjeduje Moju Ljubav i dakle već stoga mora biti tretirano zaštitnički, kako bi duhovno u njoj sa čovjekove strane osjetilo Ljubav i spremno je za dobrobit čovjeka dati svoj život. Pošto ona u biti služi čovjeku, ispunjava svoj zemaljski zadatak i postiže viši stupanj zrelosti koji joj osigurava utjelovljenje kao čovjek ili pak jedan viši stupanj razvoja u nekom drugom živom stvorenju.

Ubijanje životinje iz zlonamjernosti grijeh je, jer ono prijevremeno prekida jedan razvojni proces. No ista akcija nikad ne može biti nazvana grijehom ako je njezin motiv uslužna djelatnost za bližnjeg čovjeka. Koliko ta uslužna djelatnost odgovara Mojoj volji, treba biti odmah objašnjeno …. (15 Listopada 1949) Sve što jedete, od Mene je blagoslovljeno ako ste osobno s vjerom u srcu i trudite se da Me dosegnete. Čovjek, koji Mi stremi svjesno ili pak nesvjesno djeluje u Ljubavi, i Meni je time blizak, ne može biti u grijehu. Što on čini, biti će ispravno pred Mojim očima, pošto je on voljan živjeti Mi ugodno. 

Dakle on će isto tako moći konzumirati što mu se čini dobrim bez da si tjelesno ili duhovno šteti. Jedino treba biti svjestan da si svakom hranom u sebe unosi duhovne supstance, biti će mu razumljivo da mesna prehrana ima svoje djelovanje na dušu čovjeka koje odgovara biću životinje i da se time treba dati prednost nježnoj životinji, ako čovjek ima mogućnost izbora. A želi li čovjek odustati od konzumiranja mesa, naći će dovoljno zamjene u biljnom kraljevstvu, no uvijek bi mu trebalo biti slobodno birati njegovu tjelesnu hranu, jer Ja ću mu blagosloviti svaku hranu ako Me za blagoslov zamoli. 

No pretjerivanje nikada nije dobro, pošto tada čovjekovo Ja biva potisnuto, pošto dolazi do umnažanja duhovnih supstanci koje čovjek iz ranijih utjelovljenja dovoljno posjeduje i koje bi njegovom razvoju mogle predstaviti zastoj. No uz ispravnu mjeru čovjek se ne treba bojati negativnog utjecaja. A ispravnu mjeru jamči riba, koja ne posjeduje za dušu neblagotvorne supstance i stoga je ona hrana za tijelo koja duši najviše odgovara.

Ja vam ne zapovijedam određenu hranu, kao što vam ni ne branim nikakvu hranu. Samo što uvijek trebate obratiti pažnju na pripremu, kako bi se tjelesna hrana prilagodila biću čovjeka, kako bi posebno štetne supstance bile izbačene i sa dušom čovjeka više ne bi mogle doći u dodir. Čovjek će sam činiti te pripreme, pošto je od Mene dobio osjećaj za to, i ako mi stremi, od Mene će biti podučen što je pravo i Meni milo ….

AMEN

<<< nazad