<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4705, 5 Kolovoza 1949

ŽELJA ZA ZNANJEM …. NEOGRANIČENO ZNANJE ….

Područje znanja bezgranično je. I ako vjerujete da ste temeljito podučeni od Mene, to je samo jedno minimalno znanje, iako je dovoljno da bi vaše bližnje podučilo i dalo im tračak spoznaje. No neprestano možete primati novo znanje, na svim područjima uvijek bi vam nanovo bilo davano novo, uvijek nanovo bi mogli proširiti vaše horizonte, i ne bi bilo kraja pitanjima i odgovorima. No do vas je samih koliko duboko u zdencu Mudrosti vi želite tražiti ….

Onome koji traži žudnja će uvijek biti ispunjena, i stoga ćete vi koji ćete biti obučeni za učiteljsku djelatnost uvijek nanovo biti poticani putem rasprava duhovne vrste da biste se izrazili i pri tome otkrili rupe u vašem znanju, da bi se u vama rasplamsala vaša žudnja za znanjem koja tada može biti namirena. Ja želim da vi pitate da bih vam mogao odgovoriti, Ja želim da živo sudjelujete u razgovorima duhovne prirode, da ne slušate samo ušima, nego da primite utiske srcem i razumom, tad vam dolazi znanje koje sve objašnjava, koje će vas zadovoljiti, i onda vam se uvećava mudrost, vjera i snaga ….

Jer što dublje zadirete u duhovno znanje, toliko uvjerenije možete vjerovati i utoliko bliže vi mi prilazite i primate od Mene snagu u direktnom obliku. Neiscrpan je izvor znanja i neograničeno je područje koje vam jedino Ja mogu otključati i učiniti pristupačnim …. pa kad bi prošla i vječna vremena, vi nikada ne biste došli do kraja, pošto je Moje Stvaranje beskrajno, i pošto ono što je savršeno, isto tako vječno mora biti neograničeno. Zato nikada ne može imati kraj znanje koje dotiče duhovno područje, no što je vama ljudima potrebno znati, što vam je za sazrijevanje duše nužno potrebno, to vam može biti ponuđeno i u ograničenoj mjeri, a o vašoj slobodnoj volji ovisi da li tu mjeru želite povećati ili ste zadovoljni s tim što vam dajem ….

Uvijek nanovo vam govorim da ćete dobiti odgovor na svako pitanje, uvijek nanovo vas potičem na to da postavljate pitanja tako da bi potakao vašu žeđ za znanjem, i uvijek nanovo dajem vam priliku za živu misaonu aktivnost kako bi vas uvijek nanovo mogao podučiti u skladu s vašom voljom. No svoje znanje ne smatrajte završenim, ne vjerujte da ste već u posjedu sveg znanja. Jer beskrajno je područje koje vaša duša može proći, ako za to ima volju …. no što vam je od Mene dano, sasvim je i dovoljno da bi bližnje ljude pokrenulo na vjeru u Boga Ljubavi, Mudrosti i Svemoći ….

I tko to znanje primi, taj se već može zvati neizrecivo bogatim, jer to je Mudrost, i zrnce najčišće Mudrosti važe više od ogromne količine znanja koje je prošarano neistinom i duh čovjeka prije zamračuje…. (6 Kolovoz 1949) Jedino Čista Istina je neprocjenjivo duhovno blago koje zaslužuje naziv znanje. Jedino Čista Istina prosvjetljuje, dok učenja prožeta neistinom neprestano ostavljaju rupe, pojmove koji se čovjeku čine nerazumljivi ili nevjerojatni, ako on želi postati ozbiljan znalac. 

A pravo znanje svugdje pruža razjašnjenje, budući da je dano od Mene, darovatelja Istine. Ali pravo znanje uvijek nanovo ostavlja otvorena pitanja, tj. uvijek će nanovo poticati na pitanja, kako bi trebalo biti prošireno, te potreba za umnažanjem znanja sama od sebe nastaje u čovjeku. Unutarnja žudnja uvjetuje prošireno znanje, i stoga je Meni dobrodošao svaki čovjek koji razmišlja, koji se pita, koji od Mene želi biti podučen. Pa čak i ako on ne izgovori pitanje, Ja mu dajem odgovor putem Mog instrumenta kojeg koristim kao posrednika između njega i Mene da bi se izrazio …. tako da vi ljudi možete primiti jedno obimno znanje, za vas ne trebaju postojati neprosvjetljena područja samo ako ozbiljno idete za Istinom i sa Mnom misaono stupate u vezu.

No zahtijevam najpotpuniju pažnju, inače Me ne možete čuti, inače Ja vama i uskraćujem odgovor čak i ako ste postavili pitanje, no bez ozbiljne žudnje za odgovorom, što dokazujete putem misli koje Mi uistinu nisu skrivene …. “Molite, i bit će vam dano, kucajte, i bit će vam otvoreno, i tražite, i naći ćete ….” (Matej 7:7), no ozbiljno traženje, misao zamolbena i očekivanje Mog odgovora, osluškivanje na unutra ili slušanje jednog posrednika, Ja postavljam kao uvjet …. a tad ćete biti podučeni, moći ćete primit znanje koje je bezgranično i odgovara najpotpunijoj Istini ….

AMEN

<<< nazad