<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4692, 18 Srpnja 1949

PREOBLIKOVANJE ZEMLJE U TRENUTKU …. ČUDA STVARANJA ….

Čin preoblikovanja Zemlje za vas ljude je nezamisliv, jer on se ne odvija unutar okvira zakonitosti u kojem je do sada svako zemaljsko djelo stvaranja nastalo putem polaganog razvoja prema gore, nego će to biti djelo jednog trenutka, osim uništenja prije toga koje pogađa cijelo stvaranje stare Zemlje i koje pošto se odvija pred očima spašenih, te na početku još može biti promatrano od strane ljudi koji propadaju, i zahtjeva određeno vrijeme u skladu sa prirodnim zakonom. 

Dakle ljudi mogu slijediti proces djela stvaranja i stoga Bog ne djeluje protivno zakonima, dok je novo oblikovanje Zemlje jedno djelovanje Boga u svemiru koje neće biti vidljivo ni jednom čovjeku na Zemlji i Bog stoga niti ne treba vrijeme, nego On u trenutku može stvoriti sve što Njegova snaga Ljubavi i Njegova Mudrost želi izvesti.

Dakle ljudi privedeni Novoj Zemlji nalaze gotovo Stvaranje izvanredno divne raznolikosti …. tvorevine, koja njihove oči nikada nisu vidjele, posebno će ih začuditi pošto oni stvaranja stare Zemlje još imaju u sjećanju pa neprestano uspoređuju. Oni će se uistinu naći u raju, stojeći u najvećem skladu sa svojim Božjim Stvoriteljem i Ocem, vođeni i podučavani od Njegove Ljubavi u svemu što im je strano. Odnos ljudi jednih prema drugima će biti kao u jedne velike obitelji, i sve nastojanje biti će truditi se zadobiti Ljubav nebeskog Oca, živjeti kako je Njemu milo i biti aktivan u služničkoj Ljubavi prema bližnjemu.

Vrijeme njihovog odsustva sa stare Zemlje i boravka nakon njihovog uznesenja oni ne mogu procijeniti, jer im je oduzet osjećaj za vrijeme sve do njihovog povratka na Zemlju, zbog čega nemaju ni predstavu o tome u kojem vremenskom roku je Nova Zemlja nastala. Ali oni znaju i to da kod Boga ništa nije nemoguće te s obzirom na to smatraju i iznenadno stvaranje kao mogućnost, zbog čega njihova Ljubav i klanjanje Bogu neprestano rastu a isto tako i njihova blaženost pri promatranju čudnovatih djela koje stvaraju Božja Ljubav, Mudrost i Svemoć što ljudima pruža tisućerostruku odštetu za nevolje i patnju u zadnje vrijeme postojanja Stare Zemlje ….

Bog doduše ljudima daje teški ispit, no On i nagrađuje njihovu vjernost, i blago onima koji Kraj na ovoj Zemlji dožive kao ovce Njegova stada …. Blaženi oni koji moraju istrpjeti i izdržati ono najgore i za to zamijene ono najljepše, raj na Novoj Zemlji uz neprestanu prisutnost Oca među svojom djecom …. blaženi oni koji izdrže do Kraja, gdje će Sam Bog na oblacima doći da ih odnese u Svoje Kraljevstvo, u Kraljevstvo mira, dok ih ponovo ne spusti na Zemlju, koja će uistinu otkrivati čudnovata djela, koja čovjek ne može niti zamisliti, budući da na Staroj Zemlji ne postoji ništa što bi se s tim moglo usporediti. No Božja Ljubav ne poznaje granice, i Njegova volja za stvaranjem neiscrpna je i uvijek nanovo stvara nova djela, koja sva ranije nadmašuju, kako bi Svoju djecu učinio sretnom i nagradio njihovu vjernost ….   

AMEN

<<< nazad