<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4653, 30 Svibnja 1949

 

PODOBNOST ZA DUHOVNI RAD - ODUSTAJANJE OD SVIJETA ….

 

 

Oni koji se osjećaju pozvani da rade za Mene nakon što su opazili izražaj Moga Duha kao izgovorenu ili misaono posredovanu Riječ, moraju trenutačno biti marljivo aktivni i ne smiju se izgubiti u svijetu. Pa i pored toga svijet je ono što ih okružuje, tj. dok god borave na Zemlji, svijet im prilazi sa svojim zahtjevima. No njega se može nadvladati ako se srce oslobodi od žudnjī i željā raznoraznih vrsta.

 

Ljubav, koja se razvija u svakom čovjeku, može biti ispravno ili krivo usmjerena. Ako ona pripada svijetu, onda je ona kriva ljubav, protiv koje se treba boriti želi li čovjek sa Mnom ostati u kontaktu i tako za Mene biti aktivan. A Meni usmjerena Ljubav je ispravna, i ta Ljubav mora ispunjavati čovjeka koji kao Moj sluga želi raditi za Mene i Moje Kraljevstvo. U njegovom srcu mora biti mjesta samo za Mene, dakle svijetu se ne smiju raditi ustupci, a to je ono što čovjeku teško pada i radi čega je samo rijetko itko podoban za duhovni rad, za službu koja je uvjetovana bezuvjetnim odustajanjem od svijeta.

 

Zato Ja Sebi moram odabrati Moje radnike, Ja moram izgraditi njihovu sposobnost, iz srca im istrgnuti ljubav prema svijetu, no ne pod prisilom, nego se moram truditi promijeniti njegovu volju, da Mi se preda i da više ne bude okrenut ka svijetu. Tako da mu svjetovna dobra moraju biti predstavljena kao bezvrijedna i nestalna, što je moguće jedino ako ga ona ostave nezadovoljenog, tako da ih on više ne žudi. E sad, ako je čovjek vrlo svjetovno nastrojen, nedostaje mu duhovni kontakt sa Mnom, pa on onda nikako neće ni biti u stanju vršiti duhovni rad.

 

No često prođe puno vremena prije negoli čovjek spozna bezvrijednost svijeta, i zato se rijetko nalaze radnici koji Mi nude svoju službu u slobodnoj volji. Jer svijet uvijek i uvijek nanovo prilazi ljudima i trudi se zarobiti njihove misli. A to će uvijek predstavljati borbu, no ona mora biti izvedena radi spasenja duše, i ta borba uvijek mora završiti sa porazom Mog protivnika, koji je knez ovoga svijeta i protiv kojega se dakle vodi ta borba.

 

U kojem god obliku da se ova borba odigrava, uspjeh će uvijek biti duhovno sazrijevanje, no poticaj su svjetovne želje i njihovo ispunjenje. Stoga promatrajte svako razočaranje, svaku muku radi materijalnih gubitaka, kao sredstvo za nadvladavanje željā i žudnjī, i tome se prepustite bez žaljenja, jer to vam pomaže u nadvladavanju svega što vam je prepreka tomu da budete dobar i marljiv sluga u Mome vinogradu …. Pomaže vam da oslobodite vaše srce i uredite ga za prijem Mene, Koji vam uistinu nudim nešto što nadilazi svjetovne radosti.

 

Odustanite od svijeta, i zamijenite Mene za njega, i dobivate ono što je najdragocjenije kad sam Ja Sâm u vama i dajem vam duhovno bogatstvo, koje je za vaše duše istinski balzam i osvježenje i ne može se usporediti sa onim što vam svijet nudi. Služite Mi marljivo, i učinite se dostojnim povlastice da budete prihvaćeni kao radnici za Moje Kraljevstvo …. Vršite vašu službu savjesno, kako biste jednom bili nagrađeni kao vjerne sluge i bili blaženi ….

 

AMEN

<<< nazad