<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4650, 24 Svibnja 1949

OGROMNA BOŽJA LJUBAV …. U ČEMU SE TREBA SASTOJATI LJUBAV PREMA BOGU? …. 

Vi ne možete procjeniti Moju Ljubav Koju Ja imam prema Mojim stvorenjima i koja odlučuje sve što se događa i što dozvoljavam. Ona je poput ogromne peći, poput ogromnog plamena, poput ogromne žeravice, koja proždire sve što joj se približi. A opet, Moja Ljubav je i nježna i blaga, i svim silama se trudi pobuditi uzvraćanje Ljubavi, nikada ne jenjava, nikada ne podbacuje, stalno i neprestano želi usrećivati i ne odustaje od ničega što Mi pripada. Moja Ljubav je tako snažna, da i postiže sve što želi, i tako je sigurna u svoj uspjeh da ništa ne sili, nego čeka uzvratnu Ljubav koja Mi se dobrovoljno daje. Ja želim posjedovati vašu Ljubav, vaše potpuno predanje Meni, Ja želim vašu volju, koja se treba okrenuti Meni iz vlastitog poticaja, jer tada ljubite i vi Mene, tad sam vas zadobio zauvijek.

No kako vaša Ljubav prema Meni treba biti sazdana? Po čemu prepoznajete da Me ljubite? Ako jedan uzvišeni, sveti osjećaj u srcu prinosite Onome Koga ne vidite i Koga ne poznajete a opet u Njega vjerujete, (u to) da On jeste i da ste vi Njegova stvorenja. Ali taj sveti osjećaj ne smije se sastojati samo u duševnom uzbuđenju, nego mora biti i tihi zavjet da Mu se pripada i da Mu se jest po volji …. mora biti tihi zavjet za to da se djeluje sa Mnom svom snagom.

Tko Mi dakle ovako prisegne, taj se od tog časa osjeća privučen svemu što je proizišlo iz Moje ruke, jer on tada ima u sebi Ljubav budući da Mene Samoga privlači putem svoje Ljubavi, a time je privržen i bližnjemu …. prema bližnjemu osjeća Ljubav, Koja svoj izražaj pronalazi u nesebičnom djelovanju za njega. I tako on dokazuje Ljubav prema Meni putem aktivne Ljubavi prema bližnjemu, jer jedno proizlazi iz drugoga. Tad i Moja Ljubav može njega obasjati no uvijek u onoj mjeri koja je za njega podnošljiva, koja međutim raste do u nedogled, jer Moja Ljubav nema granica, a tako će i Ljubav Mojih stvorenja moći rasti, a i hoće, jednom kad su prožeta Mojom Ljubavnom snagom pronašla sjedinjenje sa Mnom, kad su postala Moja vječno …. 

AMEN

<<< nazad