<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4646, 20 Svibnja 1949

BOŽJA VOLJA - ŽIVOTNA VODILJA ….


Tko Moju volju ne učini vodiljom svog života, njegov put neće biti ispravan, jer on živi suprotno Mojoj volji i ne štuje Moje zapovijedi, koje im objavljuju Moju volju. Ako želite slijediti Moju volju, Ja vam je moram na neki način obznaniti, i Ja se brinem za to da vam se učini dostupnim znanje po tom pitanju, no ovisi o vašoj volji da li vi to prihvaćate ili odbijate. Svaka Riječ od Mene treba vam služiti kao vodilja, i uistinu nije teško živjeti u skladu s Mojom voljom, jer Moj jaram je sladak i Moje breme je lako (Matej 11:30)….

Ja od vas ne zahtijevam ništa što bi bilo neizvodivo, no postoji jedna prepreka koja čini to da vam se ono što je lako izvodljivo čini teškim …. vaša volja, koja se mora potpuno podložiti Mojoj volji. I ako se vaša volja još nije sjedinila s Mojom, morate primjenjivati silu (Matej 11:12)…. tako ćete prigrabiti Kraljevstvo Nebesko. Tad morate voditi unutarnju borbu, kako bi volju koja je još okrenuta od Mene preobrazili u onu koja je Meni skroz podređena, a tad će vam lako pasti činiti sve što vam putem Moje Riječi nalažem da činite.

Ja ne mogu odustati od Mojih uvjeta za postizanje zrelosti duše, ali Ja vam olakšavam i dajem vam snagu da ih možete ispuniti. No morate to primiti na znanje i iznutra se ne smijete opirati Mojim zahtjevima, Moje zapovijedi morate učiniti vlastitom namjerom, iz slobodne volje morate se truditi živjeti u Ljubavi, i time su ispunjene sve zapovijedi koje vam dajem za vrijeme vašeg zemaljskog života. 

Vaš život mora biti utemeljen u Mojoj Riječi; to je sve što od vas tražim, no to zahtijeva poznavanje Moje Riječi, to zahtijeva unutarnji život, tako što se bavite duhovnim pitanjima, gdje morate zauzeti stav u odnosu na ono što Ja od vas tražim. Stoga vi, želite li postići cilj, ne smijete nepromišljeno živjeti iz dana u dan, morate se u mislima pozabaviti smislom vašeg života i vašim zadatkom te biti kritični sami prema sebi po pitanju toga koliko vi ispunjavate vama postavljeni životni zadatak. I vi ćete si onda za usporedbu uvijek morati pred oči uzimati Moju Riječ, jer Moja Riječ daje vam sve smjernice i uvijek će vam pokazivati pravi put …. put, koji vodi do cilja, do sjedinjenja sa Mnom, vašim Bogom i Ocem od Vječnosti ….    AMEN

<<< nazad