<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4619, 20 Travanj 1949

LJUBAV POBJEĐUJE…

Pokazan vam je put, koji je lako prohodan, kojeg vi međutim trebate prevaliti zajedno sa Mnom, Koji kao vaš Prijatelj i Vodič želim stalno biti s vama, ako Mi vi pružite prebivalište u vašim srcima. Vi još ne poznajete vaš budući životni put, on je vama još skriven, jer vi trebate bez ikakvog utjecaja učiniti ono što vi kasnije morate učiniti pod prisilom, što vam međutim osigurava mnogo više blagoslova, ako postupite u slobodnoj volji… Za vas ne postoji nikakav drugi put, vi ste pristupili pravom (ispravnom) putu, i morate ga preći do kraja, kako bi stigli do cilja. A, Ja ću vas uvijek gurati natrag, ako vi želite odstupiti, i nemojte se suprotstavljati Mojemu Ljubavnom vodstvu, budući vam Ja objavljujem Moju volju kroz srce. I stoga vi učinite ono na što vas ono potiče, i to će uistinu biti po Mojoj volji… To je nepromjenjiv zakon, da Ljubav pobjeđuje, i zato će biti jači onaj koji u sebi nosi Ljubav. Zbog ove snage Ljubavi, Moja je volja jednaka, budući Ja odobravam sve što proizlazi iz Ljubavi, stoga također jednu žudnju (čežnju, želju) koja se tiče sjedinjenja, jer ako Ljubav rađa ovu žudnju (čežnju, želju), to je od Mene u srce položen osjećaj, kojem se vi ljudi ne trebate opirati, nego ga vi možete spokojno ispunjati, sa svjesnošću Mojega blagoslova. Ja želim da vi Meni zajedno služite, stoga Ja također želim vaše sjedinjenje; ali žudnja (čežnja, želja) mora doći od vas samih, i Ja ću se za to pobrinuti, kada dođe vrijeme.

AMEN

<<< nazad