<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4495, 25 Studenoga 1948

DUHOVNA DOSTAVA SNAGE PUTEM MOLITVE I LJUBAV-NIH DJELA ….

Duhovna snaga je potrebna želi li se čovjek osloboditi iz stanja koje je jedno svezano kao posljedica negdašnjeg otpadanja od Mene. Duhovna snaga stoji svakome na raspolaganju, no mora biti zatražena putem molitve ili pak stečena putem Ljubav-nih djela. Uvijek je dakle morala biti aktivirana volja čovjeka da on sa Mnom dođe u kontakt. Čovjek doduše može izvađati Ljubav-na djela bez da svjesno teži Meni, bez da razum sudjeluje u tome, dok je međutim kod molitve i razum aktivan, koji doduše bez sudjelovanja srca proizvodi molitvu koja ne doseže do Mog uha, no u povezanosti sa srcem uvijek biva postignuto ono što čovjek moli. 

Znači poziv za dostavu snage, za Moju pomoć, koji dolazi iz srca, uvijek će kao rezultat imati dostavu snage, i čovjek, koji je sposoban da se duboko i u Istini moli, će se iznutra osjećati potican na Ljubav-na djela, jer to je već Moj odgovor, dokaz Moje duhovne snage koja mu pritječe, tako da se u Njemu budi Ljubav prema Meni, ali i prema bližnjima, i potiče ga na to da čini djela nesebične Ljubavi, koja mu donose umnoženu snagu, pa se on tada može spasiti …. On razbija okove koji su do tad njegovu dušu držali zarobljenu, ona postaje slobodna i onda neprekidno stremi u visinu, ide prema duhovnom kraljevstvu, svojoj istinskoj domovini …. Oslobađa se stanja svezanosti, i svoju će volju neprestano koristiti po Mojoj volji, pošto više nema otpora protiv Mene.

Već sama Meni upravljena misao vama ljudima može donijeti snagu za to da želite ispravno i da činite ispravno …. radi čega vi uistinu ne trebate činiti ništa teško da bi došli do spasenja iz svezanog stanja, uvijek je samo presudna vaša volja za tim da u srcu uspostavite vezu sa Mnom, no do nje (te volje) sami morate doći, inače djelujete pod prisilom, što vam ne može donijeti uspjeh. Izmolite si snagu, i primiti ćete, jer ako želite duhovno sazrijevati, nećete pogriješiti moleći. Ja sam uz vas da bi postigli cilj, oslobodili se iz svake forme, oslobodili se spona Sotone, kako bi opet mogli ući u izvorno stanje, djelujući i stvarajući kao sjajna, snažna bića, u svoj slobodi, na vlastitu sreću ….

AMEN

<<< nazad