<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4474, 2 Studeni 1948

DJELATNA LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU... SJEDINJENJE S BOGOM...

Djelatna Ljubav prema bližnjemu vas povezuje sa Mnom. Zato ju vi trebate prakticirati, inače Ja ne mogu prebivati u vašoj blizini, inače vam Ja ne mogu biti prisutan. Ali, kako to izgleda u svijetu? Koliko daleko su ljudi od Mene, jer oni životare bez Ljubavi, jer oni gledaju jedino njihovu vlastitu dobrobit, i ne obraćaju pažnju na nevolju bližnjih... Oni su daleko od Mene… Vi ljudi ne znate što to znači kada vam Ja ne mogu biti prisutan, vi ne znate koliko ste nemoćni, koliko malo vi možete učiniti za vaš duhovni razvoj, koji je pak cilj i svrha vašeg zemaljskog života. Vi ste bez svjetla i bez snage, iako ste moćni na Zemlji i stvarate zemaljski velike stvari. Ako vi nemate Ljubavi, onda je sve vaše nastojanje na Zemlji ništavno (bezvrijedno), jer tjelesna smrt svemu čini kraj, vi morate napustiti sve što ste na Zemlji sebi stvorili, budući vas jedino djela Ljubavi slijede u vječnost. A, Ja vas želim osvojiti za vječnost, Ja želim da se vi ugrijete u zrakama Mojega sunca Ljubavi, da vi živite u svjetlu i blaženstvu, da vi nosite žudnju za Mnom, i Ja mogu utaživati vašu žudnju, uvijek i neprestano. Ja vas želim učiniti kandidatima Mojega kraljevstva, i posjedovati vas zauvijek... A sve ovo je vaš udio, čim ste vi aktivni u Ljubavi, čim vi prakticirate djelatnu Ljubav prema bližnjemu, i tako privlačite sebi Mene, Koji sam Osobno Ljubav. Učinite pokus, namaknite volju da vršite službu Ljubavi za bližnjega, misleći na Mene razdijelite darove koje ste vi sami primili od Mene, i koji vas same usrećuju, ne dopustite nikada bližnjemu gladovati, ako vas on moli za darove Ljubavi, stavite ustranu vaše samoljublje, i vi ćete osjetiti uspjeh dok se misaono zaokupljate sa Mnom, dok tražite Istinu, a također ćete ju i naći, budući ćete onda vi sami živjeti u Ljubavi, jer vas na to potiče Moja blizina. S Mojom blizinom Ja usrećujem svakoga tko je zbog Moje Riječi aktivan u Ljubavi za bližnjega. Držite ovu zapovijed, i ako vi nju vršite kao jedinu, bit će to uistinu dovoljno da vam osigura Moju blizinu. A, ako ste vi tako povezani sa Mnom, onda ste vi također pridobiveni za duhovno kraljevstvo. Vi morate ispuniti ovu zapovijed, želite li biti blaženi… vi morate pomagati jedni drugima, u duhovnoj, kao i u zemaljskoj nevolji, tako da i Ja onda vama mogu pomoći u istoj mjeri. Ja vam mogu pristupiti jedino kada vi Meni dokažete vašu Ljubav, izražavajući ju prema bližnjima. Vi ste svi Moja stvorenja, vi ste Moja djeca, a Ja vaš Otac od vječnosti, a tako vi se trebate odnositi i jedni prema drugima, da vi činite dobro jedni drugima, da vi olakšate nevolju i pružite pomoć gdje je ona potrebna. Onda ću vam Ja biti stalno prisutan, i vi ćete u svjesnosti Mojega prisustva, već na Zemlji pronaći mir, kojeg sam vam Ja obećao.

AMEN

<<< nazad