<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4352, 25 Lipnja 1948

SJEDINJENJE S BOGOM …. ŠKOLA PATNJE ….


Vama neshvatljiva čežnja za sjedinjenjem sa Mojim stvorenjima pokreće Me da vas neprestano šaljem kroz školu koja vam treba rezultirati zrelošću duše, jer bez određenog stupnja zrelosti do tog sjedinjenja ne može doći. Moja Ljubav uistinu je jedino usmjerena na vaše dobro, no to što pribjegavam sredstvima koja čine da posumnjate u Moju Ljubav, od vas je samih prouzročeno, pa čak i ako nesvjesno, jer vaš stav prema Meni uzrok je tomu pošto se ne prilagođavate zakonima reda koji vaše duševno sazrijevanje stimuliraju bez patnje …. jer ne ispunjavate zakon Ljubavi, koji se ne može zaobići, želite li sazrijeti. Tako da će Moja odgojna sredstva biti sve oštrija što se više udaljavate od Ljubavi ….

E sad, kad je prošlo vrijeme škole, svaki čovjek morat će proći ispit. Tko ga položi, taj će biti blažen u sjedinjenju sa Mnom, no onaj koji podbaci, taj nije pošteđen ponavljanja škole, koju mora završiti pod težim uvjetima, želi li se domoći cilja. Ja Moja stvorenja ne puštam da propadaju, i završno sjedinjenje mora i jednom se i hoće dogoditi, no mogu proteći beskrajno duga vremenska razdoblja i trenutak spasenja odlučuje sam čovjek, jer on u slobodnoj volji mora ući u sjedinjenje sa Mnom, Ja mu samo mogu pomoći, ali ga ne prisiljavam.

Primite na znanje: Ja ljubim sva Moja stvorenja i Moja Ljubav nikada ne prestaje, a Svoj plan od Vječnosti sprovodim i pored toga što (ili ‘iako’) vi ljudi ne možete u tome otkriti Ljubav. Ali radi se o vama samima, o vašem duhovnom usponu, radi se o vječnom životu …. Vi koji sad živite na Zemlji duhovno ste mrtvi, osim šačice vas koji su duhovno preporođeni. Još ne osjećate ništa od života u vama, i ako u tom stanju završite vaš zemaljski život, padate u stanje male snage (lišeno snage), koje za vas znači smrt, u najdubljem ste mraku i potpuno bez snage i sile, a znate da postojite…. To stanje tako je mučno, da vas Moja Ljubav njega želi poštedjeti, i stoga vas još na Zemlji pokušavam potaći na život, pokušavam vam dati svjetlo, kako biste stanju života težili slobodnom voljom.

Svaka prepreka vašeg života trebala bi vam pomoći da se aktivirate, a aktivnost je život. Zemaljska aktivnost u trenutku tjelesne smrti prestaje, no vi trebate biti aktivni u duhovnom području, a za to morate uspješno proći školu duha, koja za vas mora biti i škola patnje, inače ne možete sazrijeti. Pa i pored toga vam dajem jamstvo da vas ljubim, i sva događanja, koja se na vas odražavaju u obliku patnje, utemeljena su samo u Mojoj Ljubavi. Želim vas odgojiti u Moju djecu, jer vas Moja očinska Ljubav ne želi izgubiti i jer želim da vi kao Moja stvorenja ne boravite daleko od Mene, nego se sa Mnom sjedinite i postanete blaženi …. 

AMEN

<<< nazad