<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4139, 11 Listopad 1947

PROTIVLJENJE BOŽJOJ VOLJI... (OSOBNO)

Tko se suprotstavlja Mojoj volji, neće naći mir u ovom životu, ako je on jednom prepoznao da Ja vladam kao Gospodar i Stvoritelj cijelim svijetom, i da se Ja prigibam i najsićušnijem biću, ako ono treba Moju skrb. A ova će spoznaja doći svakom čovjeku koji je jednom prihvatio Moju Riječ kroz usta jednoga sluge na Zemlji, i koji ju je pustio da govori njegovom srcu. Tko je ostao netaknut Mojom Riječju, neće sebe opteretiti nikakvom krivnjom, ako on ne ispuni Moju volju, iako je on potaknut iznutra; no njemu nedostaje spoznaja i stoga on ni neće biti pozvan na odgovornost. Ali, gdje je također bila stečena snaga spoznaje za ovo dublje znanje, prekršaj je protiv Moje volje nepoštivanje ili otvoreno protivljenje protiv Mene Samoga, koje također mora biti prikladno okajano. I tako trebate očekivati da ću vam Ja oduzeti Moj dar milosti, da će vaš vid biti zamućen, da ćete izgubiti duhovno bogatstvo, te da će unutar srca ostati velika praznina, koja će vas učiniti nesretnima i slabima naspram zemaljskog života, sve dok vas ne savlada žudnja za Mojom Ljubavi i milosti, i vi iskreno zamolite za dostavu Moje Riječi; i onda će vas Moja milost iznova osvijetliti, pod uvjetom da slijedite Moju volju, i činite što sam vam Ja zapovjedio. Jer, Moja volja je nepromjenjiva, a Ja uistinu najbolje znam što je vama potrebno, kako bi postali odani radnici za Mene i Moje kraljevstvo. I stoga se dopustite opomenuti, i slijedite Moju volju, i nemojte postati nemarni u vašem nastojanju, radite gorljivo, i nastojte vašim bližnjima učiniti dostupnim Moj dar milosti, vi sami prihvatite što vam nudi Moja Ljubav, i iskoristite to, inače ćete biti oslabljeni u htijenju i vršenju onoga što Ja kroz Moju Riječ tražim od vas. Uzmite snagu iz Moje Riječi, i vi ćete Mi biti odani i voljni radnici, i stalno ćete ispunjati Moju volju.

AMEN

<<< nazad