<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4103, 12 Kolovoz 1947

GLAS DUHA BOŽJEGA …. ZAŠTITA OD KRIVOG RAZMIŠLJANJA ….

To da vas glas Duha ispravno podučava ne trebate nikada i nikako dvojiti, jer on je glas Boga …. Nikada ne trebate pretpostavljati da na vas mogu vršiti utjecaj druga osim Bogu-naklonjena bića, ako se prije u molitvi preporučite Bogu. Veza, koju vi kroz molitvu uspostavljate s Bogom, osigurava vas protiv sila koje bi vam željele prenositi nešto drugo osim Čiste Istine, i vaš vlastiti tok misli nikada vas neće voditi u krivo, jer vas dobre duhovne sile štite od toga da hvatate misaone struje nečistih bića.  

Pa i pored toga neprestano morate biti na oprezu da putem vaše volje sami isključujete loše utjecaje, da se borba između svjetlosnog svijeta i sila tame ne može ozbiljno rasplamsati, da jedino dobra bića imaju pristup vama, što samo volja čovjeka može postići. Jer ona jedina je presudna za to koje sile mu prilaze. Ako je vaša volja okrenuta k Istini i prema tome k Bogu Samome, onda će vaše razmišljanje uvijek biti ispravno, biti će u skladu sa duhovnim gradivom koje primate kroz djelovanje Duha u vama; glas Duha neprestano će vas učiti Božanskim mudrostima, i sve, što mislite, činite i govorite, biti će u skladu s voljom Boga, Koji kroz Sami Svoj Duh djeluje u vama i kroz Svoje prisustvo neprestano sve nesavršeno duhovno drži na razdaljini od vas i priječi da vas tlači ili osvoji.

Možete biti potpuno uvjereni u Njegovu zaštitu, isto tako možete biti uvjereni u Njegovu Ljubav, Koja vas štiti od svake duševne štete, a svaki savjet, svaku poduku i inače svaku objavu uvijek možete gledati kao Njegovu Riječ, kao ispoljeni dokaz Njegove Ljubavi, koji vam On neprestano želi davati, kako bi Ga vi spoznali i ljubili te ostali u postojanoj vezi s Njim. Jer On rado boravi tamo gdje Mu se ljudsko srce otvori, ljubi Ga i duboko Ga žudi …. A nema intimnijeg spoja sa Bogom negoli putem Ljubavi …. Gdje se prakticira Ljubav, tamo će Bog uvijek biti nazočan i zemaljskom djetetu njegovu Ljubav uzvraćati tisućurostruko.

A najljepša nagrada na Zemlji je Njegova Riječ koja se zvučno čuje u srcu čovjeka …. Tko postigne to stanje, taj se može smatrati izuzetno sretnim, pošto ima neosporni dokaz da ga Bog ljubi i želi ga učiniti sretnim i to mu objavljuje kroz zvučnu Riječ. A onda više nema dvojbe, tad je čovjek već na Zemlji postigao taj stupanj koji njegova duša treba za spoj s Bogom. Tada on živi još jedino za to da ispuni njemu dodijeljenu misiju, no njegova čežnja onda je usmjerena samo na duhovno kraljevstvo, kako bi sa Ciljem svoje čežnje bio i ostao najintimnije spojen za svu vječnost ….  

AMEN

<<< nazad