<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4089, 22 Srpnja 1947

ČISTA BOŽANSKA LJUBAV PRINCIP DAVANJA …. NIJE GRIJEH…

Usmjerite pogled na unutra, oštrite vaše duhovno uho i osluškujete što vam kroz Moj Duh objavljujem. A tad ćete i čuti Moj glas i Moju ćete sliku vidjeti duboko u srcu, na svaki način ćete iskusiti Moju Ljubav Koju poklanjam onima koji Mi se povjere, kojima želim biti vođa tokom cijelog zemaljskog života. A Moja Ljubav pogotovo se izražava u povećanju zrelosti njihovih duša, koja je postignuta putem Moje Ljubavi i milosti, a isto tako i kao rezultat ima povišenu Ljubav prema Meni, tako da dakle Moja Ljubav pali njihovu i rasplamsava je u žarki plamen i čovjek biva potaknut na pojačano djelovanje u Ljubavi ….

Kad se dakle u vama raspali Ljubav, tad i znate da sam Ja Sâm u vama; inače ne bi mogli osjećati Ljubav …. Ja Sam dakle blizu onome tko daje i prakticira Ljubav. I njegovo htjenje, razmišljanje i postupanje određujem Ja putem Moga u njemu aktivnog Duha. Znajte da Ljubav oplemenjuje sve, da ona ne može roditi ništa loše i da ona uvijek jamči Moje prisustvo …. A kada je Ljubav čista, dakle Božanska? Kada je ona za procijeniti i prepoznati kao Ljubavno zračenje iz Mene? …. Kad nije samo-ljubav, kad dominira princip davanja i kad su misli čovjeka usmjerene Meni, iako se odnose na dobrobit bližnjega. Jer prava Ljubav uvijek će se izražavati i zemaljski, sve dok vi ljudi živite na Zemlji ….

A malo je onih među vama koji svoj pogled usmjeravaju isključivo Meni. No čim im na put stane bližnji biti će prakticirana ‘darežljiva’ Ljubav prema bližnjemu, pošto je zakon od vječnosti da se Ljubav mora izraziti, da potiče na davanje, da se trudi usrećiti i u usrećivanju bližnjega nalazi svoju vlastitu sreću. A Ta Ljubav je Božanska, ona mi je ugodna, i ona je od Mene blagoslovljena. I nikada neću osuđivati onoga koji Mi je blizak kroz Ljubav, koji Mene Samoga nosi u sebi, koji ispunjava Moju Zapovijed da bližnjega ljubi kao samoga sebe, koji putem Ljubavi prema bližnjemu Mene Samoga privlači, veže i apsorbira u sebe…. Ja ću ostati uz njega, jer on je svoje srce uredio za prebivalište Meni, on je postao Moj putem Ljubavi i nikada više ne može izgubiti Moju Ljubav ….

AMEN

<<< nazad