<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4031, 27 Travnja 1947

SJEDINJENJE DUŠE I TIJELA S DUHOM ….

Ono što možete čuti putem unutarnjeg glasa od važnosti je za dušu i tijelo, tako da na to trebaju obratiti pažnju i jedno i drugo, tj. duša, razmišljanje, osjećanje i htijenje čovjeka time trebaju biti potaknuti, ali i tijelo dovedeno do toga da slijedi ono što duša onda misli, osjeća i hoće. I pored zamisli duše tijelo može pružati otpor; čovjek može i pored unutarnjeg uvjerenja o tome da mora drugačije postupati, ipak izvoditi ono što je tijelu ugodno a duši štetno, tada je spoznaja ispravnoga prisutna, no volja je preslaba da se to sprovede u djelo. Volja doduše pripada duši, ali volja je presudna za akcije tijela. 

Jednom kad je volja dovoljno snažna, ona pokreće tijelo na postupke koji su korisni za dušu, onda duša na izvjestan način povlači tijelo za sobom u duhovno područje, ona više nije materijalno nastrojena, tj. zemaljske žudnje nemaju više toliku prevlast, iako čovjek još živi na Zemlji i uvijek iznova se mora boriti sa time. No duh u čovjeku silno vuče dušu, i jednom kad joj je uspjelo uz pomoć njene volje zaustaviti tijelo u njegovoj težnji za svijetom, jednom kad joj je uspjelo tjelesnu žudnju oslabiti i učiniti je naklonjenom duši, onda se tijelo udaljava sve više i više od zemaljskoga, tj. ono doduše još boravi u starom okruženju, jedino što je njegova žudnja postala slabija, i na koncu će biti usmjerena samo na ono što mu duša prenosi.

A i tijelo će naći svoje zadovoljstvo u boravljenju u duhovnom području, i sjedinjenje duše i tijela s duhom tad se može odvijati puno lakše nego prije kad se duša još morala boriti s tijelom, tj. kad joj je volja još bila preslaba da bi pružila otpor ugodnostima svijeta i kad je žudnja za zemaljskim blagom prevladavala. No ta borba mora napredovati, inače se duh u čovjeku ne može izboriti za to da ga se uzme u obzir, inače čovjek niti ne može čuti fini glas duha …. 

I zato se vama ljudima neprestano upućuje hitno upozorenje: zanemarite što je moguće više svjetovno, napajajte se na izvoru života, dajte da vam duh u vama govori, on vam može dati daleko više radosti i užitaka negoli svijet. Usmjerite sve vaše razmišljanje, osjećanje i htijenje na duhovno područje, što češće to možete, vršite i vašu zemaljsku aktivnost pogleda usmjerenog prema gore, često vaše misli usmjeravajte uvis, zovite Boga i preporučite se Njegovoj Ljubavi i milosti …. Te će vaša žudnja postajati sve duhovnija, zemaljsko će vas doticati samo još onoliko koliko je nužno za održavanje tijela, i vaša duša će sazrijevati u spoznaji, u vama će doći do prosvjetljenja, a jedan nebeski mir useliti će se u vaše srce, jer nadvladali ste svijet ….

AMEN

<<< nazad