<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4005, 21 Ožujka 1947

DiJETEŠTVO BOŽJE... OGROMNA PATNJA... BLAŽENO UMIRANJE ….


Kompletno spasenje čovjeka na ovoj Zemlji čini njegov odlazak odavde stanjem najviše blaženosti, pošto duša napušta tijelo bez ikakve boli i borbe i uzlazi u duhovno područje gdje joj bezbrojna svjetlosna bića priređuju doček te ona biva otpraćena u svoju pravu domovinu. A potpuno spasenje rezultat je bezinteresnog (nesebičnog) prakticiranja Ljubavi na Zemlji, kroz što se duša kompletno pročistila i tad može potpuno primiti svjetlo i snagu, što osigurava njen duhovni uspon.

No, rijetko je čovjek tako prožet Ljubavlju da može važiti za kandidata za dijeteštvo Božje; jer da bi se postalo djetetom Božjim sa svim pravima djeteta kao Njegovog prav(n)og nasljednika, puno patnje mora zadesiti ljude koji (tome) streme, no nedovoljno ozbiljno misle na svoju dušu. Patnja mora pridonijeti potpunom pročišćenju duše, želi li duša postići najviši cilj. Tad joj Bog pomaže putem ogromne patnje kako bi se već na Zemlji mogla riješiti otpora, samo ako je pred Bogom od sveg njega odustala i preobrazila se u Ljubav. Patnja se nikad ne može proklinjati, jer u svakom trenutku može se otkloniti, pošto se smanjuje u onoj mjeri kako čovjek u sebi Ljubav stimulira do najvećeg širenja. 

Patnja ili Ljubav neprestano će spašavati, ali Ljubav i patnja skupa dušu dovode u stanje da ova skroz ispunjena svjetlom napušta ovaj svijet i može imati pristup nasljedstvu Oca u Nebu. Stoga vi ljudi na Zemlji ne smijete mrmljati i žaliti se, u slučaju da vam Očeva Ljubav da veliku patnju, u slučaju da vam da nositi križ koji vas pritišće i čini vam se pre-težak; On vam time želi pomoći da postignete viši cilj. Jer tek nakon tjelesne smrti spoznat ćete blagoslov patnje i biti ćete Bogu zahvalni za to sredstvo koje je On na vama primjenio a Njegova Ljubav i Mudrost spoznala kao osiguran uspjeh za vaše duše, jer što to znači kao dijete Božje ući u Onostrano, to vi na Zemlji ne možete zamisliti ….

To je najintimnija povezanost s Bogom, napajanje svjetlom i snagom iz Izvora, to je stanje najviše blaženosti, stanje stvaranja i formiranja po vlastitim zamislima, pošto je Božja volja nastanjena i u djeci Božjoj i ona neprestano mogu neograničeno djelovati sa Bogom i u Njegovoj volji i neizrecivo su blažena u svojoj punini svjetla i snage i nju tada koriste kako im to njihova Ljubav prema nespašenom nalaže …. Oni će davati i moći će primati bez ograničenja, i oni će moći uživati u ekstazi Božje blizine i vječno će biti blaženi ….

AMEN

<<< nazad