<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3974, 12 Veljače 1947

MOLITVA ZA SIROTE DUŠE ….

Ne zaboravite one koji su u nevolji duše prešli u onostrano. Oni trebaju vašu pomoć. Oni su preslabi da bi si sami mogli pomoći, a vama su vječno zahvalni ako im pomognete i putem vaše molitve im date snage. Ljubav mora biti pokretač te molitve, Ljubav prema slabom, nespašenom, onome što vi ne želite pustiti da pati, kojemu želite umanjiti patnju koliko god je to u vašoj moći. Kad biste vi na Zemlji mogli baciti jedan pogled u područje nespašenih duša, duboka samilost bi ispunila vaše srce i vaša volja za pomoći bila bi potaknuta kad bi bar iskra Ljubavi tinjala u vama. Jer njihova sudbina je neizrecivo tužna, koja, iako samozaslužena, svaku suosjećajnu dušu potiče na pomoć.

Oni borave u užasnoj tami, već s obzirom na stupanj svog nesavršenstva, i njihova okolina je, ukoliko ju slabo mogu primijetiti, otužna i neprijatna, a oni su sami preslabi da napuste mjesto svog prebivanja i da si stvore jedno bolje stanje, pa im je stoga njihova nevolja ogromna, pošto im sve stvara patnju. A te patnje vi im možete umanjiti time što se u molitvi prihvatite (tih) sirotih duša, time što si puni suosjećanja pokušate zamisliti njihovu veliku nevolju i sjetite ih se u usrdnoj molitvi …. time što im nadalje u duhu predstavljate Evanđelje, tj. trudite im se objasniti blagoslov Ljubavi i predstavite im Ljubav kao jedino sredstvo za izbavljenje.

Uspije li vam zapaliti Ljubav-nu iskru u jednoj sirotoj duši, ona je spašena za vječnost, jer ona onda snagu može izravno primiti iz područja svjetla, čiji su stanovnici također marljivo aktivni na tim dušama, ali tek onda mogu stupiti u akciju kad se u duši prepozna mala težnja za svjetlom i iskrica Ljubavi, te kad Ljubav dođe tako do izražaja da oni žele pomoći tim dušama koje pate. Tada će snaga pritjecati u umnoženoj mjeri, i tada započinje uspon u duhovnom području.

No nikada te duše ne smijete prepustiti njihovim sudbinama, jer samo Ljubav spašava, i samo u Ljubavi njima usmjereno razmišljanje može im ublažiti njihove patnje. Pa zato vaša molitva mora doći iz srca, ona ne smije biti samo molitva usana, nego vas Ljubav prema slabom, bespomoćnom, mora poticati na to da Boga usrdno molite za pomoć za te duše, vi sami morate biti poticani osjećajem da im olakšate sudbinu i češće im morate usmjeravati vaše misli, a oni već njih doživljavaju kao olakšanje i svaku Ljubav-nu molitvu osjećaju kao dotok snage. Ne zaboravite te duše, jer one vas trebaju i vječno će vam biti zahvalne jednom kad ste im pomogli da se dignu u visinu iz nizine, da iz tame svoga okruženja dospiju u svjetlo ….  

AMEN

<<< nazad