<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3935, 13 Prosinca 1946

NEMA ODVAJANJA OD BOGA, SAMO SMANJENJE SNAGE I UMANJENO SVJETLO ….

Sva Moja stvorenja su proizvodi Moje Ljubavi tako da Ja od njih vječno nikada ne odustajem, jer ono što je proizašlo iz Moje Ljubavne Sile nerazdvojivo je od Mene i neprolazno je, tako da Ja s njim moram ostati spojen za svu vječnost. No pošto je to od Mene stvoreno obdareno slobodnom voljom, intimnost i dubinu povezanosti ono može samo odrediti, tj. samo od sebe može se okretati od Mene, iako to ne znači odvojenost od Mene, već jedino umanjenu snagu i smanjeno svjetlo.  

Ja Sâm apsolutno nikada ne napuštam Moja stvorenja, no ako se ona slobodnom voljom udaljavaju od Mene, sama se lišavaju snage i svjetla time što bježe od Moga zračenja Ljubavne Snage, time što se sama stavljaju izvan strujnog kruga Ljubavi tako da malo ili uopće ne budu dotaknuta Mojim zračenjem Snage. Pa i pored toga, Moju Ljubav ne gube, jer ona vrijedi za Moja stvorenja za svu vječnost, i Moja neprestana briga i pažnja usmjerena je povratku onih stvorenja koja su se udaljila od Mene, jer ona se nalaze u jednom jadnom stanju sve dok su bez Svjetla i Snage.

Moja briga neprestano vrijedi svim tim stvorenjima koja su tako bez spoznaje i svoju volju koriste naopako, pa je Moj cilj tu volju promijeniti tako da se opet usmjeri k Meni, da žudi Svjetlo i Snagu i postane aktivno kako bi dospjelo u posjed Svjetla i Snage iz Mene. Pa je tako Moje neprestano djelovanje u svemiru i u duhovnom kraljevstvu neprestano djelovanje u Ljubavi prema stvorenom duhovnom, kako bi ovo postalo blaženo. Ljubav je Moje cijelo Biće, tako da je Ljubav temelj svega što Moja mudrost i Moja volja putem Moje Sile dovedu do izvršenja. 

Na Ljubavi je utemeljena i velika nevolja na Zemlji u zadnjem vremenu pred Kraj, jer i ova je samo jedno sredstvo za ponovno zadobivanje duhovnoga koje se odmetnulo od Mene, koje Ja ne želim prepustiti vječnoj propasti, tj. ne želim pustiti da opet propadne za vječna vremena gdje u svezanoj volji mora neizrecivo patiti. Moja Ljubav prema Mojim stvorenjima bezgranična je, no sama Moja stvorenja ne spoznaju je, ne znaju (za) dubinu Moje Ljubavi, inače bi Mi se bezuvjetno prepustili i u kratkom roku postigli visoki stupanj blaženosti.

No ovako Mi pružaju često beskrajno dugi otpor, od Moje Ljubavi ne daju se privući nego izmiču njenoj toplini i hlade se vlastitom krivicom. Jer neukost i slabost posljedice su otpora protiv Mene i njihovog stremljenja od Mene. No sve dok Moja stvorenja nisu sa Mnom sjedinjena, trudim se zadobiti njihovu Ljubav, i ne odustajem od njih …. sve dok i posljednje od Mojih stvorenja nije došlo nazad k Meni, sve dok sve nije u strujnom krugu Moje Ljubavi i od Mene se više ne želi odvojiti do u svu Vječnost ….

AMEN

<<< nazad