<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3922, 3 Prosinca 1946

NAJSTROŽA SAMOKRITIKA PO PITANJU TOGA DA LI SE ŽUDE DUHOVNE ILI ZEMALJSKE MISLI  …. VIDJEOCI ….

Ne dozvolite da padnete kao žrtve onim silama kojima nisam naložio da vam predaju znanje koje vam Ja Sâm držim skriveno. Jer ono što želim reći vama koji Mi služite na Zemlji, to vam Ja Sâm kažem putem glasa Duha, a samo taj glas trebate slušati. U Moj plan od vječnosti, u njegovoj izvedbi, doduše mogu imati uvid vidovite duše, uslijed svog stanja zrelosti, no ono im po sebi brani da otkrivaju pojedinačne sudbine ljudi kojima Ja Sâm još nisam otvorio unutarnje oko, pošto Moja Mudrost ljudima drži skrivene buduće događaje, poznavanje kojih nije nužno za postizanje duševne zrelosti.

Vi morate naučiti razlikovati čisto zemaljske procese od duhovnog djelovanja. Morate znati da Moji glasnici, Moji zastupnici, koji raspolažu jednim bogatim znanjem, imaju samo taj zadatak da djeluju duhovno, znači da bližnjima pomažu u duhovnoj nevolji i tu pomoć potvrđuju putem zemaljske Ljubavi prema bližnjemu. Tko je dakle od Mene dobio takav jedan zadatak, njegova služba uistinu nije to da bližnje obavještava o stvarima koje Ja držim skrivenima, jer je to poželjnije (bolje) za duše.

No ako čovjek svoju sposobnost vidovitosti koristi za to, on će onda biti pod utjecajem sila koje mu ne žele dobro i on vrlo lako upada u zabludu, njegov dar viđenja biva zamućen kroz Meni nemilu namjenu …. i vi uistinu nećete imati koristi od znanja koje vam nisam dao Ja, nego ljudski razum koji je istupio iz veze sa Mnom pokušavajući shvatiti zemaljske procese. Tako da i Moje sluge moraju vršiti najstrožu kritiku nad svojim mislima i po mogućnosti izbjegavati svako miješanje duhovnih i zemaljskih problema ….

To je od izuzetnog značaja i za sve objave koje su putem Moje Ljubavi dostavljene ljudima …. Duh iz Mene prenosi samo duhovno znanje …. a to je najčišća Istina. Svaka želja za prodiranjem u zemaljsko znanje, svako pitanje čiji je odgovor beskoristan za duše, Duh iz Mene prisiljava na pasivnost, tj. glas svijeta nadglasava Njegov fini glas. A djeluju sile koje čovjeka svjesno žele uvesti u zabludu …. Razmišljanje čovjeka biva navođeno na skroz zemaljska pitanja, i onda izostaje čisto djelovanje Duha.

Tu finu razliku vi Moje sluge na Zemlji morate u svako doba moći primijetiti, i vama stoga ne bi trebali smetati zapisi koji su nastali u manje dubokoj povezanosti, ako obratite pažnju jedino na to da li je sadržana čisto duhovna Istina ili pak tvrdnja koja sa čisto duhovnim znanjem nema nikakve veze. Prijenosi iz čisto duhovnog područja podložni su neprestanoj kontroli, i duhovi laži u tome ne mogu sudjelovati, ako se radi o prijenosu Božanske Riječi …. 

Jer, Ja Osobno to motrim i ne dozvoljavam deformaciju Moje Riječi putem mračnih sila. No ako misli primatelja odlutaju i on traži vremensko ili brojčano objašnjenje određenih fenomena ili procesa, onda on ne traži Moju Riječ, on onda ne traži čisto duhovnu hranu, koju Ja njemu neprestano nudim neiskvarenu, a onda je njegovo razmišljanje i podložno neistinama, jer on onda više ne djeluje kao Moj sluga na Zemlji, u smislu Riječi …. on nije primatelj Moje Riječi, nego svoj razum koristi kao svaki drugi čovjek …. razmišljajući pod utjecajem onih sila koje nastoje oslabiti Moju Riječ. 

No Ja vam neprestano objašnjavam i od vas zahtijevam najstrožu kontrolu nad vama samima, onda ćete uvijek i moći razabirati zemaljsko od čisto duhovnog i nalaziti se u najpunijoj Istini. A takvi procesi i dvojbe su od Mene i dopušteni zato da bi vas potakli na samo-kritiku, jer je od najveće vrijednosti za postizanje duševne zrelosti to da sve zemaljsko zanemarite, ako želite primati duhovno blago, nuđeno od Mene Samoga i stoga u skladu sa najpotpunijom Istinom, jer Moja volja uvijek je da vas upoznam sa Istinom, ali vaša volja također mora težiti tome, kako ne bi pali kao žrtve onim silama koje su neprijatelji Čiste Istine ….

AMENI

<<< nazad