<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3814, 28 Lipanj 1946

LJUBAV I PATNJA, SREDSTVA PROČIŠĆENJA...

Ljubav i patnja su jedina sredstva pročišćenja za dušu na ovoj Zemlji. A, ako čovjek ugasi Ljubav, treba biti povećana mjera patnje zbog njih samih. Ipak, čovječanstvo može u bilo kojem trenutku okončati ovo stanje patnje, ili ga učiniti podnošljivijim, ako se oni potrude ispuniti Božanski zakon Ljubavi, koji za uspostavljanje Božanskog reda nužno mora biti ispunjen. Onda će čovjek i zemaljski živjeti u redu, on će biti pošteđen teške patnje, budući njegova duša sazrijeva kroz Ljubavnu aktivnost… ona se mijenja u Ljubav, a to je njeno stvarno određenje (namjena)... Duša je u mračnom omotaču, ona se mora pročistiti, prije nego u nju može prodrijeti svjetlo… Ona je u potpunom neznanju i mora odstraniti sve pogreške i nedostatke, kako bi stigla do ispravne spoznaje Istine. A ovo pročišćavanje se odvija kroz Ljubav i patnju. Ima li duša dobru volju, onda ona također živi u Ljubavi, te snaga iz Boga probija svaki ovoj duše, budući je ova opskrba od Boga izravna posljedica vlastite Ljubavne aktivnosti. Ali ako duša ovo propusti, onda joj Bog ipak pomaže, no u obliku patnje, koja dušu treba prenijeti u stanje Ljubavne aktivnosti, koja joj treba oduzeti svu tvrdoću, koja je treba oblikovati prema Božjoj volji. Patnja je zaista teško odgojno sredstvo, ali može dovesti do uspjeha utoliko, ukoliko duša odloži svoje pogreške, koje do sada u njoj nisu iznjedrile nikakvu Ljubav, bahatost, gnjev, mržnja, kao i sva tvrdoća srca se mogu rastopiti, kada je ona pogođena velikom patnjom… Onda se ona može promijeniti, ona može osvijestiti svoju slabost i nemoć, postati ponizna, i zazvati za pomoć. I njoj će biti pomognuto, jer je Bog uvijek spreman na pomoć, budući je povratak (obnavljanje, oporavak) svake duše, svrha svega onoga što On dopušta da se dogodi. Ali, koliko bi lakšom ljudi mogli oblikovati svoju zemaljsku sudbinu, ako oni ne bi zanemarivali Ljubav, ako bi oni primjenjivali najučinkovitije sredstvo pročišćenja… Ljubav za Boga i za bližnjega… Tko je Ljubavno aktivan, a istodobno mora trpjeti patnju, njegova duša će doseći visok stupanj zrelosti na Zemlji, ali Božja snaga ju uvijek i neprestano podržava, te ona također prepoznaje blagoslov patnje i ne buni se protiv nje. No napose, ljudi bi od sebe mogli otkloniti mnogo patnje, ako bi oni samo bili aktivni u Ljubavi. Ali, dok god njima nedostaje vjere u to, dok god su oni otvrdnuti u srcu, i Ljubav isključuju iz svog života, oni moraju patiti, i to u pojačanoj meri, što više se približava Kraj. Jer, oni više nemaju mnogo vremena, i trebaju učinkovitija odgojna sredstva, trebaju li duše biti spašene od vječnog prokletstva… od beskrajno dugog vremena obnovljenog zatočeništva u tvorevinama Nove Zemlje (Knjižica br. 44), od čega bi Bog želio sačuvati svaku dušu, i zato im On pruža svu pomoć, u što se također ubraja i velika patnja na Zemlji. Živite u Ljubavi, i vi ćete umanjiti patnju, međutim bez Ljubavi nitko ne može postati blažen.

AMEN

<<< nazad