<<< nazad

Bertha Dudde, br 3792, 6 Lipnja 1946

VOLJA ZA VJEROM …. ISPRAVNA MOLITVA ….

DJELOVANJE U LJUBAVI ….

Svi vi dječice koji ste malovjerni, preporučite se u duhu Mojoj milosti …. Kad se molite, molite Me za snaženje vaše vjere. I vaša molitva naći će uslišenje. Jer ako molite, bit će vam dano, ako Me zazivate u Duhu i u Istini, dobiti ćete što vam je duhovno potrebno, a i ono što vaše tijelo treba za svoje održa(va)nje. I vaša vjera doživjeti će osnaženje, pošto ste voljni vjerovati i to potvrđujete putem vaše molitve. A snažna vjera činiti će vas slobodnima i sretnima, zemaljska nedaća neće vas tlačiti u onoj mjeri kao nevjernika, pošto vas prožima snaga vjere i čini vas otpornima na svu nevolju.

Slabu vjeru Ja snažim, mrtvu vjeru oživljavam, i u čovjeku bez vjere Ja mogu probuditi vjeru, no uvijek mora prethoditi vaša predaja Meni, mora se uzdići vaša molitva k Meni ili duboko u srcu doživljena misao izraziti čežnju za pravom vjerom, tada Ja postajem aktivan i čovjeka obdarujem u skladu s njegovom žudnjom. I zato će svatko moći vjerovati, samo ako je ozbiljne volje. Moći će vjerovati, ako uključi razum i srce, ako dozvoli da njegov osjećaj sudjeluje i ne sluša samo izražaj njegovog razuma. 

Želi li čovjek vjerovati, tad će njegovo srce biti pokretano osjećajima na koje on onda treba obratiti pažnju …. on će u određenoj vrsti slabosti osjetiti potrebu za oslanjanjem na jednu jaku silu, i on treba poslušati taj osjećaj, treba se prepustiti toj Sili, Koju on spontano osjeća, Koja samo malo želi biti priznata da bi čovjeka obuhvatila i nikada ga više ne pustila od Sebe. No volja mora izaći od samoga čovjeka …. A čovjek će postati vjernik uz Moju pomoć, njegova početno slaba vjera biti će osnažena, ona će postati živa time što čovjek izvodi djela Ljubavi, jer onda mu lako pada da vjeruje, pošto je već putem Ljubavi spojen sa Mnom i više Me ne može odbi(ja)ti ….

Stoga, ako ste slabovjerni, prakticirajte Ljubav …. umnažajte vaše Ljubav-no djelovanje, i vaša snaga vjere rasti će, jer snaga Ljubavi izražava se u pojačanoj vjeri …. Oživite vjeru putem djelā Ljubavi, i nikada više nećete se morati žaliti na slabost vjere, nego će vaša vjera postati čvrsta i nepokolebljiva što više ispunjavate Moju zapovijed Ljubavi …. I molite …. ostanite intimno povezani sa Mnom putem molitve, putem Meni naklonjenog razmišljanja, kako bih vas Ja obuhvatio i nikada više vas ne mogao ispustiti …. Sasvim predajte Meni vašu volju i vas same, a Ja ću vas opskrbiti tjelesno i duhovno, onako kako je to korisno vašoj duši …. 

AMEN

<<< nazad