<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3748, Uskrs, 21 Travanj 1946

NASTAVAK ČINA SPASENJA... MISIJA...


Moja misija na Zemlji treba biti nastavljena kroz neprestano proglašavanje Mojeg učenja Ljubavi ljudima dobre volje, tako da svi oni mogu sudjelovati u blagoslovima čina Spasenja, tako da oni, kroz njihove akcije Ljubavi, nauče razumjeti od čega se iskupljenje sastoji, tako da mogu biti podučeni od strane Mojeg Duha iz unutra u svezi značenja i svrhe zemaljskog života i njihova uz-to-pridruženog duhovnog zadatka. U vrijeme Mojeg života na Zemlji čovječanstvo je živjelo u najdubljoj tami noći, i ova je bila njihova vlastita pogreška budući su oni zanemarili Ljubav... Ja Sam im ukazao stazu do svjetla i, kroz Moje raspeće, stekao za njih istu sposobnost, snagu volje, da hodaju ovom stazom (Ivan 1:12)... Podučio Sam ih da ispune zapovijedi Ljubavi (Matej 22:36-40; Marko 12:29-31) i pri tom ih vodio do mudrosti... do znanja u svezi cilja i sudbine svake pojedinačne osobe i sredstava za postizavanje tog cilja. I vrata neba su se otvorila za one koji su Me slijedili, oni su bili oslobođeni od pritiska koji je bio opteretio njihove duše jedno beskonačno dugo vrijeme. Oni su shvatili što znači posjedovati vječni život... oni su bli oslobođeni od ropstva, izbavljeni od nedostatka znanja, od slabosti... Oni su Mi se približili i mogli su primiti Moju snagu Ljubavi, koja je predstavljala izobilje svjetla i snage za ljudsku dušu...

Ali Moj čin Spasenja je bio ostvaren za sva vremena... Budući će Zemlja uvijek biti nastanjena od strane nezrele duhovne supstance koja i dalje skapava u ropstvu Mojega protivnika, koja je i dalje zavezana za tlo sve dok ne otkloni ovo ograničenje svojom vlastitom slobodnom voljom. Međutim, njoj treba biti rečeno o njezinom duhovnom stanju, o Sotoninom jarmu, o njezinom izvornom stanju i prilici da ga povrati... nezrelom duhu treba biti ukazana staza, on treba biti obaviješten o činu Spasenja, koji je bio ostvaren od strane goleme Ljubavi ljudskog bića namjesto sveg čovječanstva da ih izbavi od nepovoljnih sila. Ovo znanje treba biti saopćeno ljudima... To je misija za koju Ja trebam sluge na Zemlji, tako da će Moj čin Spasenja biti nastavljen sve dok Zemlja postoji... Opet i iznova ću Ja probuditi sluge i proroke, to jest ljude koji su privrženi Meni, koji su voljni učiniti vrstu rada koju Ja zahtjevam od njih. Oni će raširiti Moje učenje Ljubavi i upozoriti ljude da uvijek djeluju sa Ljubavlju... Jedino onda može proces iskupljenja započeti, jedino onda ljudsko biće može postati upućeno i uložiti svjesni napor, inače će njemu nedostajati sveg znanja, koje je karakteristika njegovog ropstva, karakteristika duhovne noći u kojoj živi čovječanstvo. Svjetlo treba biti donešeno u tamu i nositelji svjetla će raditi na širenju Moje Riječi u Moje ime tako da će ljudi biti motivirani slijediti Me, tako da će oni vjerovati u Mene i Moj čin Spasenja i kroz ovu vjeru iskoristiti milost Mojeg čina Spasenja, tako da njihova volja postaje snažnija i omogućuje im putovati stazom uspona sa Mojom pomoći, sa Mojom snagom, koja je dostupna svima koji ju žude i kroz njihove akcije Ljubavi ih čini dostojnima iste... I smrt će biti nadvladana, ljudsko biće neće niti osjećati niti kušati smrt (Ivan 8:52), on će živjeti u vječnosti kao što Sam obećao.

AMEN

<<< nazad