<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3601, 13 Prosinca 1945

SLUGE POZVANI OD BOGA …. SLUŽBA NA ZEMLJI ….

Onaj tko vjeruje da mora ispunjavati Božji zadatak mora u sebi i čuti Božji glas, inače ne može kao Njegov zastupnik objavljivati Božju volju. To je uvjet koji ne smije biti zanemaren, jer Božji sluga prvo sam mora znati volju Boga i Njegov izražaj dakle direktno primiti. Razumno je da onda od strane ljudi prvo moraju biti ispunjeni uvjeti koji uvjetuju očitovanje Božjeg glasa u njima …. Čovjek mora voditi život u Ljubavi, on mora biti duboko u vjeri te dakle biti duboko uvjeren da Bog Osobno govori ljudima i da Ga je moguće čuti, i on svjesno mora osluškivati Božji glas u sebi ….

Bez ispunjenja ovih uvjeta Božji Duh nikada se neće izraziti, pa tako ni čovjek neće biti pozvan da po nalogu Boga bližnjima predstavlja Njegovu volju. Čovjek doduše, u dobroj volji za to da bližnje naučava, njima može govoriti o duhovnim stvarima, no bez jamstva za to da ljude podučava u skladu sa Istinom. On prvo mora u čvrstoj volji raditi na sebi, toliko dugo da kao sluga Božji bude prihvaćen, dok putem ispunjavanja svih uvjeta od Boga ne bude pozvan za jednu službu na Zemlji, koja je izuzetno važna i zato može biti izvođena samo od ljudi sasvim predanih Bogu. A taj obavezno mora u sebi zamjetiti glas Duha ….

On mora tako očigledno biti uveden u Istinu, u pravo duhovno znanje, da se u njegovu posebnu misiju, u njegovo pozvanje od Boga Samoga više ne može sumnjati. On je se morao dovesti u stanje da kao sluga neposredno od svog Gospodara može primati sve zadatke, da funkcionira samo kao posrednik između Boga i ljudi. A dovođenje u to stanje mora biti posljedica snažne volje da služi Bogu, da i sam ispunjava Njegovu volju i bližnjima pomaže u velikoj duhovnoj nevolji. Ne smiju biti upleteni nikakvi zemaljski interesi, oni moraju biti potpuno isključeni …. znači čovjek se mora postaviti sasvim duhovno želi li stupiti u Božju službu i za Njega i Njegovo Kraljevstvo biti aktivan.

Kroz njega onda Bog isto tako poziva pomagače na Zemlji, koji su isto tako aktivni u Njegovoj volji. Jer njima se sada Božja volja putem ovog prvoga objavljuje, i oni će se nalaziti u Istini, pošto im ona sada putem (tog) sluge Božjega pristiže čista i nepatvorena …. I tko se sada strogo drži Riječi Božje koja mu je predana, taj će biti prihvaćen kao radnik u vinogradu Gospodara, i njegova aktivnost na Zemlji isto tako će biti blagoslovljena, i on važi za slugu Božjega dokle god se drži Riječi, koja mu putem jednog pozvanog sluge dolazi od Samoga Boga.

No tko ovu Riječi ne priznaje, tko nema jednog direktnog primatelja Božanske Istine za učitelja ako sam ne može zamjetiti unutarnju riječ, taj nikada ni ne može biti aktivan kao sluga Božji na Zemlji …. Taj nikada neće biti vođa ili učitelj svojim bližnjima, nego isto kao i oni jedan kome je potrebno vodstvo, kome pravo znanje tek mora biti dostavljeno, želi li on hoditi pravim putem na Zemlji. Direktno od Boga na Zemlju dostavljeno znanje mora biti priznato, tek tada je čovjek sposoban na Zemlji djelovati za Boga i po Njegovom nalogu, jer tek tada on zastupa Čistu Istinu, tek tada je on u izravnom savezu s Bogom i može sam postati sposoban čuti Boga putem duha u sebi. 

No nikada on niti jednim drugim putem ne dospijeva do Istine, do pravog znanja, i niti ne može vjerovati da je od Boga pozvan da širi Njegovu Riječ sve dok sam nije uveden u Istinu, jer Njegovi sljedbenici (učenici) su samo oni koji su podučeni od Njega Samoga ili koji putem nekog posrednika primaju Njegove direktne poduke, i jedino njih On šalje u svijet kako bi učili ljude …. A tko im uzvjeruje, tko se od njih da podučiti, taj će stajati u Istini i radi toga biti blagoslovljen, jer Istina vodi do Boga, Koji je Sâm vječna Istina ….

AMEN

<<< nazad