<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3590, 30 Listopada 1945

IZNIMNE SPOSOBNOSTI...

Svaka izvanredna ljudska sposobnost dar je Božji kada je ljudi koriste za služenje i dobrobit bližnjega. No i sile odozdol daju mu neobične sposobnosti ako je poslušan silama tame. Ali Božanski je dar svaka sposobnost koja se koristi na blagotvoran način za bližnje ili za Stvaranje, koja stoga služi za održavanje ili nastanak novih tvorevina u svrhu daljnjeg razvoja onoga što se krije u djelima stvaranja.

No ljudi mogu imati Božanski dar, a da ga ne koriste u Božjem smislu .... mogu biti sposobni za izvanredne stvari i ostati neaktivni ili pak koriste svoje sposobnosti samo za povećanje zemaljskih dobara i postizanje zemaljskih uspjeha. Tada zanemaruju milost, mogućnost kojom bi mogli pravilno započeti svoj duhovni razvoj pravilnom upotrebom volje, budući im povećana sposobnost daje nebrojene mogućnosti da budu aktivni u služenju bližnjemu, tj. da ga potaknu na prakticiranje dobročinstva.

Čovjek svojom sposobnošću može donijeti velike blagoslove i biti od pomoći svojim bližnjima, a time i postići veliki duhovni napredak. Stoga mora odgovarati pred Bogom ako Božanski dar ostavi neiskorištenim ili ga pogrešno upotrijebi, a njegovo pokajanje nakon smrti tijela bit će golemo kad se osvrne i dobije uvid u neiskorištene mogućnosti, kad prepozna da je i sam protratio milost koju mu je ponudila Božja Ljubav ...

Te izvanredne sposobnosti mogu biti njegov dio ako je na početku utjelovljenja već u višem stupnju zrelosti kao čovjek, što je razlog zašto mu Bog daje izvanrednu nadarenost kako bi mu pomogao da na Zemlji brže napreduje uvis. Međutim, može ostati u zastoju u svom razvoju ako ne koristi tu sposobnost .... može se razviti retrogradno ako je koristi za zemaljska stremljenja ili, umjesto da stvara dobro, koristi sposobnost za zlu akciju, za tvorevine koje štete bližnjemu a njemu osobno donose korist. Tada sposobnost koju mu je Bog dao koristi njegov protivnik koji utječući na volju potiče ljude da djeluju kršeći Božansku zapovijed Ljubavi.

Tada je obnovljena Božja milost to kad izgubi tu sposobnost ili je spriječen da ju koristi .... I ta se milost dodjeljuje čovjeku koji kroz svoju slabu volju nađe milost kod Boga, čovjeku koji još nije potpuno podlegao Božjem protivniku kroz tvrdu, neukrotivu volju i djelovanje bez Ljubavi. I tada još uvijek na Zemlji može prepoznati da nije poštivao Božji dar i osigurati si oprost ponizno se pokoravajući Božjoj volji čim sada nastoji razmišljati i postupati ispravno i pokajati se za svoj životni stil. Jer Bog je Bog Ljubavi, koji proba sva sredstva kako bi pridobio duše i usmjeri ih ka spoznaji dok su još na Zemlji, kako bi im pružio priliku da se promijene i duhovno sazriju na Zemlji.

AMEN

 

<<< nazad