<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3573, 10 Listopad 1945

VRIJEME KUŠNJI... ISUS, NOSITELJ KRIŽA...

Kada vas Bog iskušava, onda Njegove kušnje pokorno uzmite na sebe, i uvjereni očekujte Njegovu pomoć… Jer patnjama i kušnjama neće biti kraja, dok ne dođe Posljednji Dan. Još treba pročistiti duše i usavršiti ih prije njihove tjelesne smrti, ili pridobiti duše koje još stoje po strani od Božje Ljubavi. A još je samo kratko vrijeme koje preostaje do Kraja stare Zemlje. I ono treba biti na svaki način iskorišteno. Još jedino nevolja i patnja tijela duši ostvaruju preobrazbu. A ove nevolje će također snaći i ljude koji teže k Bogu. No, i njima one mogu biti od najbogatijeg blagoslova, ako budu prepoznate kao sredstvo koje Božja Ljubav primjenjuje kako bi uklonila udaljenost između Sebe i ljudi u kratko vremena, kako bi dušu učinila sposobnom izravno primiti Božje zračenje Ljubavi, što za nju znači vječni život. Bez prigovora i jadanja se predajte vašoj sudbini, budući da ju je Božja Ljubav odredila za vas, za brže sazrijevanje vaših duša. I znajte da vas On nikada neće ostaviti bez snage da izdržite kušnje; znajte da vam On uvijek pomaže nositi vaš križ, ako vi u vjeri u Božanskog Izbavitelja Njega molite za to. Znajte da svaka nevolja dokončava kada napustite zemaljsku dolinu kako bi ušli u duhovno kraljevstvo. To je samo kratko vrijeme kušnje, ipak na vaš blagoslov, ako vi u tome prepoznate Božansku volju, te ne gunđate i ne žalite se. Ono što vam je određeno od vječnosti, služi za spasenje vaše duše, vama koji ste u vjeri, ili za vaše obraćenje, vama koji ste još udaljeni od Boga. Stoga se prignite pred Božanskom voljom i nosite vaš mali križ, a ako vam on izgleda težak, pustite se pomoći od Nositelja Križa, Isusa, Koji je zbog vaše nevolje na Sebe uzeo smrt na Križu, koju je za vas pretrpio iz iznimno velike Ljubavi. Zazovite Ga, i Njegova pomoć vam je osigurana. Njegova Ljubav je uvijek spremna za vas, i zemaljska nevolja će za vas biti podnošljiva, vi ćete pobijediti kušnje i ustrajati u vjeri. Cijelo čovječanstvo treba nevolje i patnje, i zato Bog njima obasipa Zemlju, kako bi njene stanovnike pridobio za duhovno kraljevstvo. A ako Njegovi također trebaju patiti, oni na Zemlji postižu još više savršenstvo, i vječno zahvaljuju njihovom Stvoritelju i Održavatelju, njihovom Ocu od vječnosti, Koji u Svojoj Ljubavi primjenjuje ispravna sredstva, kako bi njihove duše oblikovao u nositelje svjetla već na Zemlji. I zato nemojte očajavati, i ne dopustite se satrti nevoljama vremena… Kraj je blizu, a s njime i vrijeme vašeg izbavljenja i ulaska u duhovno kraljevstvo, gdje sva patnja dokončava.

AMEN

<<< nazad