<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3540, 8 Rujna 1945

DJELOTVORNOST MILOSTI ….

Čak i najtiši otpor sprječava pritok Božanske milosti i njenu djelotvornost, iako Božanska Ljubav neprestano želi ljude obdarivati darovima milosti. Nužno je otvaranje srca, volja i žudnja za Božjom milošću da bi ona na čovjeku bila djelotvorna, pošto je Božja milost sigurno sredstvo za postizanje duhovne zrelosti, koju čovjek iz slobodne volje mora stremiti i postići. Dar milosti koji mu je dan bez njegove volje za prijem, njegov bi razvoj poticao bez da je njegova volja promijenjena, što je međutim svrha i cilj njegovog zemaljskog života.

A kolika je čovjekova unutarnja žudnja za tim da bude potican od Boga, to može i procijeniti jedino Bog, no već i na najmanju volju On odgovara i čovjeku osigurava Svoju pomoć …. Daje mu Svoju milost, te će ona na njemu i biti djelotvorna. Spoznaja vlastite nedostatnosti prvi je korak za to da se milost, Božju pomoć poželi i zamoli, jer u svjesnosti svoje slabosti čovjek pruža ruke ka spasenju, otvarajući se tako dotoku milosti, koju Bog neizmjerno daje svakome tko ju žudi. 

Svako sredstvo pomoći koje čovjeka pomaže u njegovom duševnom razvoju, milost je, dana mu putem Božje velike Ljubavi, kako bi on postao blažen …. To je poklon, koji se međutim daje jedino slabima, potrebitima, onima koji su si svoga stanja svjesni i koji u svojoj slabosti ponizno staju pred Boga, moleći za Njegovu milost …. Taj uvjet mora biti postavljen od strane Boga, jer On poštuje slobodnu volju čovjeka, a dar milosti protiv čovjekove volje značio bi prisilu, koja bi utjecala na sazrijevanje duše.

Bog ljudima na raspolaganje stavlja svako zamislivo sredstvo pomoći, no On im to ne nameće, nego traži njihovu spremnost to da prihvate i da darivatelja poštuju u zahvalnosti i Ljubavi, a tada će čovjek lako prevaliti put prema Gore i moći zabilježiti bogati uspjeh za svoju dušu. Jer ono što Bog u Svojoj beskrajnoj Ljubavi ljudima daje, mora donijeti uspjeh, ukoliko to kod njih može biti djelotvorno putem njihove volje …. 

AMEN

<<< nazad