<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3539, 6 Rujna 1945

MILOST ….

Ljubav i ilmost Božja neiscrpna je, tako da ništa ne može biti izgubljeno, jer Bog je uvijek spreman pomoći, da nazad do Njega pronađe ono što je se zagubilo. Pomoć, koju ovo što se zagubilo nezasluženo prima, milost je, a ona ljudima stoji neizmjerno na raspolaganju, pošto Božja Ljubav njih želi zadobiti za vječno. Dokle god čovjek živi na Zemlji, on to blago milosti može koristiti, ono mu nikad neće biti uskraćeno, nego će mu utoliko bogatije stajati na raspolaganju što više se ona žudi. 

Božanska Ljubav je uvijek spremna davati, tako da Ona milost dijeli neograničeno, a tko se posluži Njegovom milošću, taj je spašen od vječne propasti, taj je pronašao put koji vodi do Boga, taj je prihvatio pomoć Boga i onda više ne može promašiti. Božju Ljubav i milost može (smije) žudjeti svaki čovjek, ona će mu i pritjecati, a on ju samo treba koristiti, te će ona će na njemu biti djelotvorna. Tako da samo volja čovjeka mora biti spremna otvoriti srce za dotok Ljubavi i milosti …. on mora htjeti primati, da bi bogato bio obdaren od Boga.

Tako da On mora moliti za dostavu milosti …. Time on Bogu dokazuje svoju volju za to da si on od Njega da pomoći, on slab i ponizan stupa pred Njega u molitvi, i on uistinu neće izaći praznih ruku, jer molitva za dotok milosti uvijek će mu biti ispunjena pošto se ona tiče duhovnog dobra, a ta uvijek nalazi ispunjenje. Tko moli za milost, taj spoznaje svoju nedostatnost i želi ju uz Božju pomoć otkloniti. On nije nadmena duha, nego je ponizan u srcu, a poniznome Bog daje Svoju milost. Što (tko) god se osjeća slabo, od Boga će biti osnaženo, a to je milost ….

Što je bespomoćno, naći će pomoć kod Boga, pošto se Njegova Ljubav priginje slabom, bespomoćnom i On mu pomaže. To je poklon, koji čovjek prima, pošto je vlastitom krivicom dospio u stanje slabosti a Bog mu želi pomoći da se iz toga izdigne. No pošto je to dar Božji, milost mora biti i izmoljena svjesno, mora se obratiti darivatelju milodara kako bi Njegova Ljubav čovjeku dala ono što treba, kako bi opet dospio u visinu.

Ovo što je zagubljeno mora ponovo naći put do Boga, a ono to ne može vlastitom snagom. Stoga se Ljubav Božja smiluje, i otvara izvor milosti, daje neizmjerno …. Ona ljudima daje sva pomoćna sredstva, koja omogućuju njihov povratak Bogu, a to je milost. Sve, što čovjeku pomaže u vis, milost je …. A Njegova Ljubav neće nikada završiti i uvijek će iznova čovjeku davati milost, dokle god ne postigne svoj konačni cilj, povratak Bogu, što je prvi i posljednji cilj čovjeka na Zemlji ….

AMEN

<<< nazad