<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3430, 6 i 7 Veljače 1945

BOG JE RIJEČ …. NEUNIŠTIVOST OVOG DJELA* ….

Ovaj Milosti prepuni doživljaj direktnog prijenosa duhovnog znanja iz duhovnog područja ne smije se podcijeniti. On za nevjernika doduše nije ništa posebno, no vjernik to priznaje, i tako bi to trebao i cijeniti i biti svjestan izvanrednog dara Milosti koji mu je od strane Boga ponuđen, direktno ili putem posrednika, tj. primatelja Božanske Riječi. Jer, ovo iz duhovnog kraljevstva preneseno znanje Božja je Riječ, Onoga Koji neposredno ili kroz svjetlosna bića govori ljudima na Zemlji. A gdje Bog Svoju Riječ sprovodi na Zemlju, tamo je i On Sâm, jer On jest Riječ (Ivan 1:1)….

A tamo gdje je On, tamo protivnik nema pristupa …. To valja shvatiti duhovno ali i zemaljski. Protivnik Boga svoju je moć izgubio tamo gdje Sam Bog putem Svoga Duha može djelovati u čovjeku …. stoga Riječ, koja je dostavljena na Zemlju ne može zemaljski pasti kao žrtva, jer se Sâm Bog ne da uništiti, budući da je On Sâm Riječ i budući da je svaki izražaj Boga, Božanska Riječ, zračenje Božje Sile, koja nikada ne može biti uništena putem ljudske volje. 

Primatelj nije svjestan velike Milosti u kojoj se on nalazi; on doduše ovu Riječ Božju prima, no u svoj dubini on ne spoznaje djelovanje Boga, inače ne bi mogao opstati od Ljubavi prema Bogu, Koji se tako vidno izražava. No On ne čini da se bez smisla i svrhe stvara Djelo koje Njega Samoga ima za sadržaj, i stoga će On stvoriti i mogućnost da se ispuni svrha tog Djela, dakle On će Svoje Djelo štititi od propasti, i biti će zaštićeno sve što s tim Djelom dolazi u dodir, jer ta Riječ je proizašla od Njega i posljedično je neuništiva. U sebi sadrži Silu i Milost, koja teče svugdje.

Gdje je Njegova Riječ s Ljubav-nim srcem primljena, tamo je protivnik izgubio svu moć, i tamo nikad više Bogu-protivna sila neće moći djelovati, jer Sila Božja djeluje u širokom okrugu i sve Bogu-neprijateljsko odbija od Sebe. No samo jako rijetko ljudi prepoznaju duboku vrijednost Božanskih otkrovenja, te su stoga često i obeshrabreni kad se zemaljske neprilike nadviju nad njih. Ali oni imaju zaštitu pred svim neprijateljima, imaju direktnu Riječ Božju, koja u svojoj punini Milosti u sebi sadrži i tu Milost da iz Nje izlazi i ogromni tok Sile, koji je tako jak, da odbija sve što je usmjereno protiv Riječi ili protiv sluga Božjih, jer je na Zemlju sišla Sâma Riječ Božja, vječno Božanstvo, Koje nikada ne može biti napadnuto niti ikada može biti oštećeno niti uništeno ….

AMEN

*Misli se na cijeli Opus Objava kako ih je primila Bertha Dudde!

<<< nazad