<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3365, 13 Prosinca 1944

ISPRAVNA VOLJA - ISPRAVNA MOLITVA …. KRATKA MISAO ….

Ispravna volja omogućuje i ispravnu molitvu …. Čovjek doduše često nije sposoban da se sabere u intimni razgovor s Bogom, no ako je njegova volja okrenuta Bogu, on će takva slaba stanja prevladati i uvijek iznova uspijevati uspostaviti vezu s Bogom, jer sukladno njegovoj volji Sam Bog mu izlazi u susret, i On ga privlači k Sebi, On mu daje snagu, da se odvoji i isključi svaku zemaljsku smetnju, pa čak i ako samo na kratko vrijeme. Jer već sama intimna (po)misao na Njega je Njemu ugodna molitva, koju On cijeni.

A nadolazeće vrijeme će ljude često stavljati pred ispit volje, jer ono će na njega naletjeti tako olujno, da će mu biti teško u potpunoj odvojenosti voditi duže razgovore s Bogom, pa opet, On Svoju djecu neće ostaviti u nedaći, a Njegova djeca su svi oni koji streme k Njemu, koji Mu žele živjeti ugodno, koji koriste svaku priliku kako bi s Njim vodili razgovor, koji se mole tako intimno (duboko), pošto Mu žele pripadati, a za to trebaju snagu i pomoć.

Bog zna volju čovjeka, i On ne traži dugačku molitvu, nego jedno neprestano otvaranje čovjeka Njegovoj milosti, što se događa putem Bogu naklonjene volje i molećive misli za dostavu snage i milosti. A što je veća nedaća, utoliko dublje će ljudi morati moliti, tj. s toliko većom žudnjom će Mu odašiljati duboki molitveni poziv, povjeravati Mu se i očekivati Njegovu snagu milosti …. 

Intimna molitva mora dolaziti od srca, mora se izdizati uvis iz dubine srca, ne treba imati ikakvu formu koja je vanjski prepoznatljiva, ne treba ikakve lijepo sročene riječi …. Zemaljsko dijete se u Ljubav-noj intimi mora predati svome Ocu, Njemu s punim povjerenjem predstaviti svoju nedaću i moliti za njezino otjerivanje ili za snagu za izdržati sve što mu Bog pošalje. Pa će taj čovjek, čija volja stremi Bogu, svoje misli uvijek i moći uzdizati ka Bogu, jer Bog Sam mu izlazi u susret, pošto On pomaže onima koji žude za Njim ….

AMEN

<<< nazad