<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3347, 26 Studeni 1944

PREDANOST BOGU... PODLAGANJE VOLJE...

Što predanije se vi prilagodite Božjoj volji, to jasnije ćete vi i spoznati Njegovu volju, jer On vam u srce polaže znanje o tome. Stoga, ono što vi sada želite, na što ste potaknuti, to je i Njegova volja, pa će zato i život sada biti spokojan, jer vi više ne sumnjate niti oklijevate nešto učiniti, nego sve samouvjereno poduzimate, budući je Božja volja u vama aktivna, a ova će se uvijek izražavati u smirenosti i sigurnosti. Predanost Bogu je stoga preduvjet za miran način života, za zemaljski život koji je prevaljen u duševnoj ravnoteži, u zadovoljstvu i radosnom miru (spokoju), jer onda Bog usmjerava taj život, On vodi čovjeka, i On nagrađuje predanost Njemu Svojom brižnom Ljubavlju, koja sada uvijek okružuje zemaljsko dijete. Tko je žrtvovao svoju volju Bogu, on također sve prihvaća kao Božju pošiljku (poslanje), on se ne buni, jer je u njemu čvrsto uvjerenje, da je dobro tako, kako to Bog odredi, jer je on već jednake volje, i više se ne opire Božanskoj volji. A ova suglasnost njegove volje s Božanskom voljom je već na Zemlji osnažujuća, jer se čovjek svjesno otvara Njegovom Ljubav-nom zračenju, koje će mu onda uvijek biti usrećujuće, kada se čovjek predaje Bogu u molitvi. Onda Bog Osobno može djelovati u čovjeku, Njegova volja može potaknuti volju čovjeka na duhovni rad. I sve što čovjek sada čini, djelovanje je Boga u čovjeku, Koji u njemu može biti djelotvoran, jer Mu ljudska volja više ne suprotstavlja nikakvu prepreku. A onda je čovjek oslobođen svake odgovornosti, on mora biti dobar, on se mora razviti naviše, on mora biti u stanju zabilježiti duhovni uspjeh, također i naspram bližnjeg, jer sva njegova volja, razmišljanje i postupanje odgovaraju Božjoj volji, jer je on Njemu predao svoju volju iz unutarnjeg poticaja i neusiljeno (spontano, prirodno, bez da je utjecano na njega). Onda je čovjek već na Zemlji postigao svoj cilj... on se podložio Bogu i potpuno se odrekao svog vlastitog otpora, on nijedan korak ne ide sam, nego uvijek s Bogom, Koji ga sada uvodi u Svoje vječno kraljevstvo.

AMEN

<<< nazad