<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3317, 4 Studeni 1944

BOŽJA LJUBAV ODREĐUJE LJUDSKU SUDBINU...


Moja Ljubav neprestano pritječe Mojim živim tvorevinama sa nesmanjenom snagom, i ova Ljubav također usmjerava ljudsku sudbinu na Zemlji. Moj cilj za sve što se događa je uvijek duhovno sazrijevanje. Pri svemu tom tome, Ja igram ulogu u svakom događaju i njegovu učinku. Ja uvijek i zauvijek pravim društvo ljudskom biću, perceptibilno za njega ako on sebe izruči Meni, ili nezamjećeno, ako on ne traži biti u kontaktu sa Mnom. Moja Ljubav za Moje žive tvorevine se neće nikada umanjiti, i time vi ljudi morate uvijek uzeti u obzir ovu Ljubav kao razlog da li vi nailazite na radost ili tugu na vašoj zemaljskoj stazi, jer Ja doista znam najbolje što pomaže vašem duhovnom sazrijevanju. I prema tome vi se nikada ne bi trebali osjećati očajnima ili biti razočarani vašom sudbinom, jer pošto je ona bila određena od strane Moje Ljubavi ona je dobra za vas, premda ju vi ponekad doživite bolnu. Moja vam Ljubav pripada za vječnost, ipak vi ovo podbacujete razumjeti sve dok niste sebe promijenili u Ljubav; Moja Ljubav neprestano ostaje ista, i dubina Moje Ljubavi izražava sebe u Mojem planu Spasenja (Knjižice br. 15, 39 & 40), koji čini temelj svakog događaja i svakog djela stvaranja. Ako vas Ja nisam želio spasiti od duhovne nedaće, ako vas nisam želio privući k Meni budući vas ljubim, cijelo Stvaranje ne bi postojalo, jer njegova jedina svrha je vaš prilazak Meni. I baš kao što je cijelo stvaranje nastalo iz Moje Ljubavi za duhovna bića koja su Me bila napustila, baš kao što Sam dopustio nezamislivim i neizračunljivim djelima da nastanu za vas kako bi iznova povratio ova duhovna bića, tako je zemaljski život duhovnog bića u utjelovljenju kao ljudsko biće usmjeren od strane Moje Ljubavi i svaki detalj života je predodređen, tako da ćete vi iznova doseći konačni cilj sjedinjavanja sa Mnom. Ipak vi morate znati i vjerovati da ste uvijek i zauvijek okruženi od strane Moje Ljubavi i morate također prepoznati ovu Ljubav u patnji, u uvjetima življenja koje vi nalazite teškima za podnijeti, u zemaljskom neuspjehu, u bolesti i nesreći svake vrste.

Kada Moja Ljubav ne bi prepoznala da je ovo blagotvorno za vas to vas doista ne bi snašlo. Ali Ja koristim sredstva koja mogu biti uspješna za vas, budući je Moja Ljubav za vas veća od najveće ali vi ste u opasnosti da vas izgubim ako vas poštedim svega što vas rastužuje na Zemlji. Položite vaše povjerenje u Mene i Moju Ljubav, koja neće nikada dokončati... I potpuno sebe izručite Mojem vođenju, dopustite Mi da se pobrinem za vas u svakoj zemaljskoj nedaći i jedino uzmite u obzir spasenje vaše duše. Radite marljivo za vašu dušu, stremite spram Mojeg kraljevstva koje nije od ovog svijeta, i ostavite svaku brigu u svezi vašeg zemaljskog postojanja Meni. Neće biti još dugo (vremena do Kraja), i vi trebate iskoristiti svaku minutu da stremite duhovno. Ja jedini znam kurs života svake osobe, i on će biti putovan sukladno Mojoj volji, time je svaka tjeskobna briga nepotrebna, budući vi ne možete promijeniti ono što Sam Ja odlučio, time vi isto tako ne možete poboljšati išta kroz vašu tjeskobnu brigu (Knjižica br. 33). Samo budite dobro-dušni jedni spram drugih, pomozite gdje ste u stanju pomoći, i gdje vaša snaga ne biva dostatna položite vaše povjerenje u Moju pomoć, jer Moja pomoć je uvijek spremna za vas i neće vas ostaviti u nedaći više nego je to blagotvorno za vašu dušu. I čak ako vi smatrate vašu sudbinu grubom, vi ne bi trebali dvojbiti Moju Ljubav. Naposlijetku, zar vas išta može snaći mimo Moje volje? I Moja volja je određena od strane Moje mudrosti i Ljubavi, koji čine temelj svega što se događa. Čak zlo vam je poslano od strane Moje Ljubavi za dobro vaše duše ako se vi ne suprotstavljate Mojoj volji i ponizno prihvatite i podnesete sve što vam pošaljem bez odupiranja (dinamiku potcrtanog imamo prikazanu u cijeloj Knjizi o Jobu)... I prema tome ne brinite i ne očajavajte, Moja Ljubav je uvijek sa vama, budući ona nikada ne može postati manja nego je bila tijekom vječnosti... Samo stremite da ćete biti sposobni osjetiti ovu Ljubav tako što ćete živjeti načina života u skladu sa Mojom voljom, tako što ćete prakticirati Ljubav i pri tom postajati sposobnim primiti Moju snagu Ljubav i u vas. Jer da li vi sebe učinite prijemčivima za Moje osvjetljenje Ljubavi ili ne, to je sasvim na vama... Međutim, vaš život će biti daleko lakši ako znate za sebe da ste vođeni i zbrinuti od strane Moje Ljubavi, ako Me osjećate i u svemu prepoznate Moju Ljubav. Prema tome ostanite sjedinjeni sa Mnom kroz molitvu i s Ljubavlju ispunjena djela, i vi ćete primiti snagu na vašoj zemaljskoj stazi života i ne trebate se bojati ničega, bez obzira što nadođe, jer Ja Osobno ću vas voditi sve do Kraja vašeg života.

AMEN

<<< nazad