<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3314, 1 i 2 Prosinca 1944

DUHOVNA GLAD …. KRATKO VRIJEME VJERSKE SLOBODE ….

Nastupiti će duhovna glad, jednom kad se ljudima zemaljski život više ne čini vrijedan življenja, a tad je došlo vrijeme gdje sluge Božje uspješno mogu djelovati. I onda se mora iskoristiti svaka prilika da bi se ljudima približilo Kraljevstvo Božje, da im se propovijeda Riječ Božja i da ih se upozna s Njegovom voljom. U njima mora biti probuđena ili pojačana vjera u Boga, i oni moraju biti poticani na molitvu, na sjedinjenje s Bogom, Koji tek tada može dati Svoju snagu koja im je potrebna za njihov razvoj. I sluge Božje na početku će biti voljno slušane, jer svijet se ljudima čini prolazan, i njihova žudnja privremeno je usmjerena na stvari koje su postojane.

I ljudi će biti živog duha i žudno će prihvaćati Riječ Božju. No ta će voljnost trajati samo još kratko vrijeme, i zato ona treba biti iskorištena na svaki način. I svugdje treba biti spominjana Ljubav Božja, svugdje ljudi trebaju biti upućivani na njihov zemaljski zadatak, njih se treba poticati na Ljubav-no djelovanje, kako bi uskoro osjetili njegovu blagodat i snagu. Treba ih se upućivati na to da se moraju pokazati u nadolazećoj vjerskoj borbi, ako si žele priskrbiti vječni život. Tako da valja marljivo raditi za Kraljevstvo Božje, jer vrlo uskoro tom slobodnom stanju vjere doći će kraj putem mjera i uredbi koje brane ili sasvim onemogućuju svako duhovno isticanje (reklamiranje), svaku duhovnu aktivnost.

I od ovog vremena na dalje čovječanstvo je u najvećoj opasnosti, tj. ono ovu opasnost od sebe može i odagnati, ako sluša i slijedi svjetovnu vlast. Onda se ona nje doduše ne treba bojati, no ona prodaje svoju dušu, a ova je neprolazna …. Ali duša čovjeka to osjeti i straši se nadolazećeg vremena. I zato je ona posebno otvorena, pošto nesvjesno osjeća da Riječ Božja osigurava njen opstanak u blaženosti i da je ona jedini izvor snage na kojemu se ova može snažiti u vremena nevolje. I time je postalo izlišno svako stremljenje koje nije usmjereno na postizanje Njegove svete Riječi. Jer jedino Božanska Riječ daje čovjeku potrebnu snagu da izdrži protiv svih mjera, koje su usmjerene protiv vjere i time protiv Boga ….  

Žudnja čovjeka za nebeskom hranom biti će velika, no samo kod onih koji u Božanskoj intervenciji, u oslobađanju prirodnih sila prepoznaju Boga, koji taj proces vide kao vidljiv znak Boga, da On ponašanje ljudi osuđuje i želi ih usmjeriti na jedan drugi put. Pored tih ovo događanje neće proći bez da ih dotakne, oni će svoja srca uzdići k Bogu i žudjeti Njegovu Riječ, pošto im daje utjehu i snagu, prosvjetljenje i poticaj, pošto oni tek tako prepoznaju međusobnu povezanost svega što se odigrava u svijetu i duhovnog stanja ljudi. A tima treba biti dan nebeski kruh, iako je to na početku ponešto teška hrana za slabo-vjernoga. I pored toga njima to pomaže već u skladu s njihovom voljom prema gore. I kako bi ta volja bila izgrađena, kako bi ona razabrala dobro od lošega i odlučila se za ono pravo, Gospodarevi radnici trebaju neprestano biti aktivni, i ne trebaju se dati obeshrabriti ako naiđu na otpor, i nepokolebljivo idu dalje, nudeći kruh nebeski bližnjemu i dijeleći hranu i napitak svugdje gdje potrebiti trebaju hranu. Jer kratko je vrijeme tog slobodnog djelovanja ….

Sotona radi s velikom žurbom, i ne štedi sredstava kako bi Boga potisnuo …. Tako da kroz kratko vrijeme počinje borba protiv tog slobodnog djelovanja. A (te) mjere su od presudnog značaja, pošto one trebaju potpuno spriječiti duhovno stremljenje i razmišljanje ljudi temeljno promijeniti …. A opstati će samo onaj tko je Riječ Božju željno primio, jer taj tu nebesku hranu više neće htjeti propuštati, on bez Božjih utjeha i snaženja više neće moći opstati; on će biti utvrđen, pošto sve više žarko žudi a i prima, što mu daje snagu za otpor protiv svega što je usmjereno protiv duše.

Što su gorljivije radnici Gospodara aktivni u vrijeme nevolje, toliko uspješniji će biti i njihov rad za Božje Kraljevstvo. Jer ako su s uvjerenjem mogli ponuditi Riječ Božju, onda će to i pustiti korijenje i više neće moći biti iskorijenjeno iz srca onih koji su prijemčivi. A jednom kad je sjeme palo na plodno tlo, ono će i cvjetati, rasti i uspijevati i donijeti dobar plod ….

A zato Bog treba mnogobrojne radnike, On treba ljude na Zemlji, koji se dobrovoljno stavljaju u Njegovu službu, koji se daju od Njega podučiti i neprestano su aktivni, kako bi svako vrijeme i priliku iskoristili, gdje god mogu djelovati uspješno za duševnu dobrobit ljudi, gdje ljudima putem dostavljanja Božanske Riječi daju ono što oni hitno trebaju …. Svjetlo i snagu …. Spoznaju i čvrstu volju za otpor, kad dođe vrijeme odluke ….

AMEN

<<< nazad