<<< nazad

Bertha Dudde br. 3285, 8 Listopad 1944

MOLITVA I DJELA LJUBAVI SU ORUŽJA
PROTIV KUŠNJI (Matej 26:41; Marko 14:37, 38; Luka 22:46)
 

Vi možete lako postati plijenom sili zla ako usporite u molitvi i djelima ljubavi (= isto tako, u smislu, ‘ako ih zanemarite’, ‘ako ih ne prakticirate dovoljno gorljivo’). Jer on vreba na svaku slabost kako bi vas oborio; on koristi svaku mogućnost da vas učini grešnima, i on će zasigurno uspjeti ako vam nedostaje snaga koju možete steći kroz molitvu i djela ljubavi. Vi prema tome ne smijete nikad sebi dozvoliti da se osjećate sigurno, jer neprijatelj vaših duša će vam također prići prerušen u prijatelja, on će vas pokušati uvjeriti tako da vas može lako obrlatiti (= nadvladati). I ako ne obraćate pažnju prekasno ćete ga prepoznati i više nećete biti sposobni sebe zaštititi od njegova lukavstva i podmuklosti. Molitva će vas, međutim, zaštititi od njegove sile, jer onda vi uspostavljate vezu sa Bogom, vi gradite nevidljivu barijeru protiv zla.

Ovo će sjedinjenje s Bogom biti jednako uspostavljeno kroz nesebične aktivnosti ljubavi, koje će vam dati snagu od Boga direktno i onda se više nećete morati plašiti protivnika. I ovaj kontakt sa Bogom kroz molitvu i djela ljubavi nikad ne smije biti zanemaren, čak ako osoba naizgled nije u potrebi za snagom. Jer neprijatelj duša neće tako olako odustati od svojih sramotnih planova, i što ne može ostvariti danas on će pokušati sutra, sve dok neprestane kušnje nisu oslabile čovjeka i on popusti skoro bez ikakvog otpora ako snaga od Boga ne pritječe k njemu. Ali ljudsko biće može odaslati iskrenu molitvu Bogu u svako vrijeme, i ova će uvijek biti uslišana, jer Bog neće tek tako ostaviti ljudsku dušu njegovom neprijatelju, jer On se također bori za svaku dušu, pokušavajući ju zadobiti za Sebe. Posljedično tome, neće nedostajati snage koja dotječe od Njega, pod uvjetom da ju čovjekova volja prihvati. Ali ako čovjek ima slabu otpornu moć, onda će neprijatelj pobijediti u njegovoj igri.

I Gospod vas upozorava da mu ne dopustite steći vlast nad vama, niti mu predati sebe kroz zlobna/nemilosrdna djelovanja i da ne zaboravite stupiti u kontakt sa Bogom kroz molitvu, jer onda ćete zemaljski život učiniti puno težim za vas, pošto ćete onda neprestano sebe morati braniti a za to će vam nedostajati snage… Život je neprestana borba, jer svjetlo se neprestano bori protiv tame, i kako bi porazio tamu ljudsko biće potrebuje Božansku pomoć, Božansku snagu, koju će on primiti u izobilju kroz molitvu i djela ljubavi. I to je zašto vi uvijek trebate biti na oprezu, jer Sotonina podmukla igra je opasna, i on će odnijeti pobjedu ako ljudsko biće olabavi u stremljenju nagore. Prema tome, budite budni/oprezni i ostanite u molitvi, i Božji neprijatelj će uvijek naići na otpor, jer onda ćete vi imati Boga Osobno kao vašeg najodanijeg zaštitnika, Koji vas nikad neće predati neprijatelju vaših duša.

AMEN

<<< nazad