<<< nazad

Bertha Dudde, brr. 3277, 2 Listopada 1944

DA LI JE ISUS KRIST ISKUPIO SVE LJUDE, ILI DA LI SU SVI LJUDI ISKUPLJENI?...


Ljudi čitaju Riječ (Sveto Pismo) ali ne razumiju njezino značenje, i stoga su zbog neistinitih tumačenja dana obmanjujuća učenja od strane onih koji Mi žele služiti, ako se oni iskreno ne sjedine sa Mnom i najprije pitaju za objašnjenje i, kada ga prime, prihvate ga bez otpora. Ljudi prostodušno prianjanju uz Moju Riječ da Sam Ja Mojim raspećem izbavio čovječanstvo od grijeha... Ali oni ne razumiju suštinu Riječi, oni ne shvaćaju značenje čina Spasenja. Posljedično oni ne razumiju što ljudsko biće mora samo učiniti kako bi se pridružio stadu onih koji su od njihove krivnje grijeha bili izbavljeni Mojom krvlju.

Ja Sam umro za sva ljudska bića... pod uvjetom da oni žele prihvatiti Moj čin Spasenja... Ja nisam nametnuo nikakva ograničenja, ali ljudi postavljaju ograničenja kada ne priznaju Moj čin Spasenja. I ovi ljudi isključuju sebe iz kruga onih za koje Sam umro na Križu. Posljedično tome, jedino grijesi onih mogu biti oprošteni koji sebi dozvole biti spašeni kroz njihovu vjeru u Mene i Moju smrt na Križu, dok grijesi onih koji odbace Mene i Moj čin Spasenja nisu oprošteni, budući oni ne dozvoljavaju sebi biti pročišćenima Mojom krvlju, i budući oni ne žele pripadati onima za koje Sam Ja umro. Još jednom je ljudska volja odlučujuća (= ovo ‘još jednom’ se odnosi na prvobitni grijeh savršenih anđela koji su mogli birati između Lucifera i Boga-Oca, što je grijeh koji opterećuje duše na Zemlji od kojeg ih jedino Isus Krist može osloboditi), i Ja toleriram ovu slobodnu volju. Ako bi ljudska krivnja grijeha bila oproštena bez vjere u Mene i Moj čin Ljubavi, onda bi ljudsko biće bilo postavljeno u stanje slobode protiv njegove vlastite volje... Ali ovo je u suprotnosti sa Mojim redom budući to protudjeluje na Moju pravdu kao i Moju Ljubav, budući čovjek neće iskoristiti ovo stanje (= ako bi bez svoje slobodne volje biti oslobođen od grijeha) da bi se povezao sa Mnom niti će ikada zažaliti njegov grijeh... 

Moja Riječ je Istina, i ni jedna neistina se nikada ne može pronaći u činjenici da Sam umro za sva ljudska bića, da Sam iskupio sve ljude od njihovih grijeha... Ali njihova slobodna volja treba odlučiti da li oni žele biti iskupljeni, da li oni žele prihvatiti Moje djelo Ljubavi, budući Ja ne ograničavam volju... Prema tome svo čovječanstvo je moglo biti slobodno od grijeha da je vjerovalo u Moj čin Spasenja, baš kao što jeste i ostati će u najdubljoj tami i predmetom njihovih grijeha ako Me odbace kao Iskupitelja čovječanstva. I iz ovog razloga većina čovječanstva sada živi u grijehu, ono je bez oproštenja budući više ne priznaje Mene, i stoga je Moj čin Spasenja postao neučinkovit za čovječanstvo.

Otud ‘opraštanje grijeha’ ne bi trebalo biti pogrešno shvaćeno, ono nije primjenjivo na one koji su potpuno razdvojeni od Mene; ne da ih Ja odgurujem, namjesto toga oni sebe udaljavaju od Mene, oni bježe od Mene, Koji im pristupam i neprestano tražim/zahtjevam njihove duše. Ja im osiguravam dar milosti koji ih oslobađa od njihova grijeha i njihove krivnje, ali ako oni ovo odbacuju on nema učinak na njih budući oni pripadaju onima koji se bore na strani Mojega protivnika (Sotone) i koji su i dalje kontrolirani od strane njega sve dok ne dopuste sebi biti spašenima od strane Mene... I stoga je pogrešno opisati Moj čin Spasenja na način da sugerira da su svi ljudi uživaoci dobrobiti onog što bi njihova slobodna volja zasigurno mogla steći; ali što slobodna volja može također protratiti odbacujući to i time što je potpuno bez vjere. Jedino čovjek koji prihvati Moj dar milosti će također postati Slobodan od njegovih grijeha, budući Sam Ja ponio njegov grijeh za njega, Ja Sam patio zbog njega i prihvatio raspeće.

Premda Sam umro za svakoga, svatko Me ne prihvaća... Ja Sam uzeo svačiju krivnju na Moja ramena, ali ne osjeća se svatko kriv i prema tome ne postavlja njegov teret na Mene. I stoga oni će također biti nesposobni pročistiti njihovu krivnju, budući je previše ogromna da bi to sami napravili, budući oni sada nadodaju krivnju odbacivanja Moje Ljubavi... Ali kako se oni mogu nadati oproštenju njihovih grijeha? Kako mogu ljudi vjerovati da oni mogu postati slobodni od krivnje bez njihovog vlastitog doprinosa, bez njihove vlastite slobodne volje?...

Žrtva Moje Ljubavi za vas, pročišćavanje od sveg grijeha kroz Moju krv je jedan nezamislivo značajan blagoslov za vas ljude. Ali vi morate također željeti primiti Moju Ljubav, vi ju ne bi trebali odbaciti, inače ona ne može ostvariti učinak u vama, inače Ja ne mogu iskupiti krivnju grijeha, inače će vaši grijesi ostati sa vama sve dok ne promjenite vaš um i priznate Me kao vašeg Božanskog Spasitelja, Koji je umro na Križu da bi vas iskupio.

AMEN

<<< nazad