<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2570, 2 Prosinac 1942

NAPAJANJE SNAGOM I SNAGA VOLJE...


Hod zemaljskim životom zahtijeva puno snage volje, ali ljudima to nikada neće nedostajati sve dok stupaju u kontakt s Bogom, tj. mole Ga za milost i snagu. Svaka osoba prima životnu snagu, što istovremeno znači da sada može izvršavati ono na što je nagoni njezina volja. Životna snaga se ne povlači od osobe sve dok je još na Zemlji. Uz pomoć nje čovjek može izvesti mnogo toga što želi, a to ga često navodi da vjeruje da može sve savladati, da mora uspjeti u svemu što si zacrta.

Ali on si ovu povećanu snagu volje mora izmoliti od Boga i nikada neće promašiti u toj molitvi, jer Bog ne postavlja ograničenja čovjekovim mogućnostima, čim se čovjek poveže s Bogom i tako se koristi Božjom snagom. Bez Božje potpore snaga je ograničena i bit će dovoljna samo za hod Zemljom bez posebnih zahtjeva. Zemaljski život s Bogom odgovara Božanskoj volji, jer se tada snaga Božja može otkriti u čovjeku koji pita tu snagu i tako dozvoljava da sam Bog djeluje kroz njega. Taj čovjek može aktivirati svoju volju i ništa mu neće biti neizvedivo.

Ali dok čovjek još nije povezan s Bogom, njegov je zemaljski život daleko teži, jer tada može ostvariti samo ono što mu Bog u svojoj mudrosti dopušta, odnosno životna snaga koja pritječe čovjeku mudro je raspoređena od Boga u skladu s čovjekovim stupnjem zrelosti i njegovim zemaljskim zadatkom .... Može ju i sam povećati intimnom molitvom, ali mora se postojećom snagom zadovoljiti ukoliko se ne utječe u molitvu, jer bi ustvari kroz nedostatak snage trebao biti potaknut na uspostavu veze s Bogom i molitvu za snagu.

S druge strane pak, ljudi daleko od Boga također mogu imati izvanrednu moć. Ovo se također temelji na Božjoj mudrosti, pošto On određuje sudbinu svakog čovjeka, kako to najbolje može dovesti do zrelosti duše. Izvanredna životna snaga daje čovjeku dovoljno prilika da bude aktivan s Ljubavlju, pri čemu se sila još umnaža; ali čim je čovjek van Ljubavi a još uvijek ima veliku moć, ova mu dolazi od strane sila koja se suprotstavlja Bogu, jer podržavaju ga loše sile, koje ga pokušavaju pridobiti za sebe. A budući da se volja tih ljudi sama odlučuje za zlo, Bog ne sprječava dotok sile odozdol.

Čovjekova volja uvijek sama određuje kako joj se daje moć, jer je u svakom trenutku može povećati svojom molitvom. Bog neprestano šalje svoj tok snage na Zemlju, koji može primiti svatko tko se otvori, tj. dođe u kontakt s Davateljem snage .... Ovo napajanje dostupno svakoj osobi treba se koristiti samo za olakšavanje zemaljskog života i da bi se on bez napora mogao prevaliti, jer će tako čovjek moći izvršiti sve ono za što se odluči njegova volja, jer Božja snaga može izvesti sve ...

AMEN

<<< nazad