<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2475, 16 Rujna 1942

SJEDINJENJE DUHA S DUŠOM ..

Najznačajniji u zemaljskom životu je trenutak sjedinjenja duha s dušom. Jer taj trenutak je presudan za cijelu vječnost. Takoreći je odlučena sudbina duše, osiguran joj je vječni život. Duša, koja se započne sjedinjavati s njenim duhom, umakla je protivniku Boga, nadvladala je materiju, dakle žudi još jedino duhovna dobra i trudi se stvoriti sve dublju vezu s duhovnom iskrom u sebi. Tad se čovjek neopozivo odlučio za Boga, i duša tada ostaje Njegovo vlasništvo, vječno povezana s Njim.

Sjedinjenje duha s dušom događa se onda kad tijelo i duša više nemaju zajedničkih interesa, kad duša ubije žudnje tijela i samo još udovoljava žudnjama duha u sebi …. Znači kad duša stremi samo duhovnom cilju, kad dakle i tijelo odustane od svoje žudnje i dušu pusti da nesmetano slijedi svoj duhovni cilj. Sjedinjenje duše s duhom je dakle početak duhovnog napretka (razvoja prema gore), jer čovjek ispunjava svoj zadatak, time što svijetu daje samo ono što je njegovo, ali u prvi plan stavlja duhovni život ….

AMEN

<<< nazad