<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2466, 6 Rujan 1942

VOLJNOST ZA ŽRTVU... KRALJEVSKA PLAĆA...

NASTANJIVANJE GOSPODARA...

Ponudite Mi svaku žrtvu, i Ja ću vam nagraditi vašu voljnost za žrtvu… Vaše srce ne smije prianjati za ono što vi posjedujete na Zemlji, nego vi trebate težiti tome da se oslobodite svake žudnje. Vi se trebate osloboditi svega što drži zarobljenima vaša osjetila, a žudnja vašeg srca treba biti okrenuta jedino Meni, onda se u vama odvija promjena koju vi osjećate kao blaženstvo, budući Ja Sam uzimam u posjed vaše srce. Vaša žudnja za Mnom će stalno postajati veća, a ipak će ova žudnja istovremeno biti usrećujuća za vas, jer Ja uzvraćam uslišavajući ju... Jer, čim vi težite Meni, Ja vas dohvaćam i privlačim vas k Meni naviše... Ja vas ljubim, a vi Moju Ljubav također osjećate kao spokojno, blaženo zadovoljenje, kao osjećaj pouzdane zaštićenosti, kao osjećaj svjesnosti snage i unutarnje slobode. Ljubav za Mene vas čini blagima i predanima, a ipak i snažnima i slobodnima… budući se Ja Sam udružujem s vama, koji ste na Zemlji prevladali svaku žudnju, i žudite jedino Mene. Čežnja vašeg srca treba pripadati Meni, Ja želim Jedini vladati u njemu, i zato vi bez oklijevanja morate žrtvovati ono što vas još mami, odnosno ono što je još udio svijeta. Vi ćete uistinu razmijeniti nešto daleko divnije (veličanstvenije), ako vi Meni za Ljubav prinesete žrtvu, budući vas Moja Ljubav obeštećuje za sve, Moja Ljubav vam na kraljevski način nadoknađuje vaše odricanje, budući da s Mojom Ljubavlju Ja Sebe Samoga dajem vama, i to za vječna vremena… Jer, kad vas je Moja Ljubav jednom uzela u posjed, vi ostajete nerazdvojivo povezani sa Mnom, vi ste postigli vaš cilj na Zemlji, i Ja vas mogu opskrbiti najdragocjenijim darom… vi smijete čuti Moj glas, vi smijete stalno razgovarati sa Mnom, i uvijek očekivati Moj odgovor… vi stojite u prisnoj povezanosti sa Mnom, i to je neizrecivo usrećujuće i blaženo, i vi više nikada ne žudite za zemaljskim dobrima, vi se više nikada ne osvrćete za vremenom zemaljskog ispunjenja, vi još jedino težite duhovnom dobru, vi žudite jedino Mene i Moju Riječ, a Moja Ljubav je za vas najuzvišenije ispunjenje... Stoga, nastojte se odvojiti od dobara ovoga svijeta, odustanite od svega što još pripada svijetu, zazovite Mene za pomoć kada ste slabi, i Meni dajte u posjed svoje srce, tako da Ja mogu unutra uzeti prebivalište, i potom ostati s vama do u svu vječnost.

AMEN