<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2464, 3 Rujan 1942

VIDOVNJACI... DOBRE ILI ZLE SNAGE...

Koje se duhovne snage objavljuju ljudima, ako je njihovo djelovanje jasno vidljivo, mora biti ozbiljno ispitano od onih koji misle ispravno i žele hodati u Istini. Između neba i Zemlje, odnosno između ovog svijeta i onostranog, postoji odnos, koji nikada ne treba biti prekinut, ako je čovjek spreman njega održavati. I zaista, onostrane se snage uvijek izražavaju kroz one ljude, koji slijede njihovu volju, koji su dakle, na neki način istog duha. Tako će se duhovno puno svjetla uvijek izražavati kroz plemenite, dobre ljude, mračne snage će se naprotiv služiti ljudima koji su mračni u svojim uvjerenjima, koji nisu sposobni za nikakve dobre osjećaje, jer su ovi također voljni služiti zlim snagama, dakle voljno izvršavati što ove od njih traže. No, ove zle snage se nikada neće moći približiti ljudima, čije je biće dobro, dakle okrenuto Bogu... Nema moći koja je tako jaka, da ona može istisnuti duhovno puno svjetla; uz Bogu-okrenute ljude međutim stalno stoje svjetlosna bića, i zato mračne moći nemaju pristup, zbog čega se zla onostrana bića nikada ne mogu izraziti kroz čovjeka, koji teži jedino Dobru, i čiji način života otkriva dobre plemenite osjećaje... Dar vidovitosti je izraz onostranih duhovnih snaga, odnosno, čovjeku će kroz duhovna bića koja znaju biti dano razjašnjenje o stvarima koje čovjek inače ne može dokučiti, jer one vremenski ili prostorno izmiču njegovoj provjeri ili znanju. Dakle, čovjek, koji može vidjeti takve stvari, raspolaže snagom koja njemu kao čovjeku nije svojstvena, a ta snaga mu je dovedena iz duhovnog kraljevstva. Duhovna bića raspolažu tim znanjem, čim se radi o stvarima koje još pripadaju Zemlji, i oni dakle ljudima na Zemlji mogu dati pojašnjenje, jer oni nisu vremenski i prostorno spriječeni. Tako se oni, budući da više nisu tjelesno spriječeni, mogu (p)okrenuti tamo gdje se zadržavaju ova bića povezana sa Zemljom, bili to ljudi ili mrtvi predmeti na Zemlji, i onda čovjeku koji ih pita misaono dati razjašnjenje nad tim. Od strane čovjeka je za to potrebna samo istančana prijemčivost njegovog duha (svijesti, osjetila, osjećaja), kako bi mogao primiti ovo razjašnjenje, i on u bilo kojem trenutku može uključiti ovu izoštrenu aktivnost duha (svijesti, osjetila, osjećaja), dakle, usredotočiti se na to da primi misaona došaptavanja iz duhovnog svijeta. Čovjek dakle mora najprije priznati duhovne snage, s kojima se on po volji može povezati. No, čim trebaju biti pojašnjene jedino zemaljske stvari, koje nemaju nikakve veze s višim razvojem duše, ni vidoviti čovjek ne treba pokazati visoku duhovnu zrelost, nego je dovoljno samo priznavanje duhovne snage, i korištenje iste kroz spremnost da pokloni pažnju njihovom došaptavanju. No onda on također nije nikad siguran da (li) ga opskrbljuju snage koje su još nesavršene, da se stoga potkradaju i pogreške (zabune, zablude). Ali, rezultatima će se uvijek težiti iz zemaljskih interesa, međutim kroz to nikada neće biti postignut duhovni napredak. Posljednji je ovisan o stupnju zrelosti onoga tko može vidjeti skrivene stvari. Ako je ovaj sam duboko duhovno uređen, onda on također može duhovno utjecati na ljude koji koriste njegovu pomoć. Onda će on sam raspolagati bogatim znanjem, i on će to znanje koristiti na spasenje bližnjih. Jer onda će i svjetlosna bića njega podržati, ako on nastoji dokučiti stvari koje inače ostaju skrivene ljudima.

AMEN

<<< nazad