<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2456, 25 Kolovoza 1942

DUHOVNA VIZIJA …. BUDUĆI I PROŠLI DOGAĐAJI ...

Duhovno oko vidi kroz sve zemaljske ovojnice i na taj način može dakle gledati u duhovno kraljevstvo, a između ostalog i u duhovnu aktivnost svih bića koja su još svezana na Zemlji. Sve što ljudskom oku nije vidljivo može se vidjeti duhovnim okom, a vrijeme i prostor nisu prepreka, nego čovjek koji može duhovno vidjeti, preko prostora i vremena vidi stvari koje su bile, koje jesu i koje tek trebaju doći. Vidi aktivnost u duhovnom području, ali i zemaljske događaje koji moraju rezultirati iz tih duhovnih aktivnosti, kao što je određeno u planu Božanske mudrosti.

No samo rijetki ljudi imaju dar duhovne vizije, samo pred rijetkim ljudima Bog prostire budućnost, jer opća upoznatost s tim dovela bi u opasnost evoluciju čovjeka (njegov razvoj prema gore), tj. to bi učinilo da oni pasivno očekuju ono što slijedi. No ti rijetki ljudi imaju zadatak druge ljude obavijestiti o tome što je na dohvat njihovom duhovnom oku, kako bi i oni bili upoznati s tim. Na dar predskazivanja na izvjestan način polažu pravo oni koji uspostavljaju duhovnu vezu sa silama iz duhovnog područja.

Ta veza može biti svjesna, ali i nesvjesna; čovjek putem svoje volje može srce otvoriti strujama iz duhovnog područja, dakle opredijeliti se za prijem misaonih podukā, i tim ljudima onda dano je drugo viđenje …. tako da duhovnim očima mogu gledati događaje koji su u budućnosti. Ali i nesvjesno su ljudi primatelji duhovnih poruka, i to onda kad ih način života kojim oni žive čini sposobnima za prijem duhovnih poruka, kad dakle jedna izvjesna voljnost za služenjem bližnjemu …. bezinteresno djelovanje u Ljubavi, omogući djelovanje duhovnih silā, tako da lucidni snovi ili jasne slike njima otkrivaju nadolazeće događaje, koje taj čovjek onda svjesno može opisati, onako kako ih je primio.

A na te vizije obraćati će pažnju i uvažavati ih samo oni koji su isto tako nježna srca, dok će međutim od drugih biti omalovažavane i odbačene kao nevjerojatne. No uvijek mora biti postignut određeni stupanj zrelosti duše, čak i kad on na van nije prepoznatljiv …. duhovne sile moraju moći djelovati, i one moraju po Božanskom nalogu njima dostavljati slike, tj. sile koje daju same moraju u povezanosti s Bogom htjeti primati znanje o tome, te ga prosljeđivati dalje. Pogled u budućnost uvijek će samo utjecati na duševni razvoj, ali nikada ne treba rezultirati zemaljskim pogodnostima i korišću.

Isto tako će i duhovna vizija, proziranje (od prozrijeti) materijalnog omotača duhovim okom, čovjeku biti dana samo onda kad više ne teži zemaljskom uspjehu, kad se još jedino trudi prodrti u tajne stvaranja u dubokoj vjeri i poniznoj predaji jednom sve-mudrom i Ljubavi punom Stvoritelju i kad on opet te zadobivene utiske želi podijeliti sa drugim ljudima, kako bi poticao njihov duševni spas. Duboka vjera u Boga i duboka Ljubav prema bližnjemu mogu uroditi plodom duhovnog gledanja, no njegova iskustva i uvidi opet se čine vjerodostojnima jedino onim ljudima koji su istog usmjerenja …. S druge strane, svjetovno usmjerenom čovjeku nije prihvatljivo ništa što on sam ne vidi ili ne može shvatiti. Duhovno gledanje ima dakle za preduvjet Bogu-ugodni način života te srce koje rado daje, koje duhovni dar želi proslijediti dalje ….

No čovjek koji je vidio slike, ne može ih uvijek oslikati bližnjemu ako sposobnost shvaćanja ovoga nema isti duhovni nivo, znači ako njegovo stanje zrelosti zaostaje za onim ovoga koji ima viziju  …. Vidjeoc mora u sebi primiti te slike skroz neovisno o vanjskim utjecajima, na izvjestan način mora biti slobodan od drugih utjecaja, dakle biti voljan da na njega djeluje isključivo duhovna struja. On se njoj mora skroz predati i ne smije dopustiti nikakav strani utjecaj. A on to čini kad njegova volja žudi jedino Čistu Istinu, kad on Boga priznaje kao jedini autentični izvor Istine …. tada će slike potpuno odgovarati Istini, a on će biti u stanju te vizije skroz originalno oslikati ….

No isti pred-uvjet važi i za čovjeka koji prima to što se opisuje. Vlastito krivo razmišljanje ili neistinite vlastite ideje i predodžbe od kojih on ne želi odustati, iskrivljuju i sliku koja mu je predstavljena …. stoga je jedino opis samoga vidjeoca istinski (puno-)vrijedan ili pak; i bližnji se isto tako mora nalaziti na visokom stupnju zrelosti duše kako tu sliku koja mu je predstavljena ne bi krivo protumačio.

Duhovno gledanje odnosi se kako na buduće tako i na prošle događaje, koji se događaju ili su se dogodili, a koji su uvijek u vezi sa duhovnim razvojem prema gore. Stvari u budućnosti od vidjeoca će jedino onda biti predskazane ako one ljude trebaju pripremiti na to da se sjete svojih duša …. dok vizije stvari iz prošlosti isto tako samo trebaju potvrditi da postoji duhovni međuodnos između Boga i Njegovih stvorenja i da je on postojao uvijek i u svako doba …. i da se stoga može vjerovati predanjima, koja bi se tokom dugih vremena trebala potisnuti u područje bajki i legendi …. 

Da bi se čovječanstvo navelo na spoznaju, uvijek nanovo će od strane vidjeoca ljudima bivati potvrđivano ono što se na Zemlji vječno događalo …. a ono što se događa u budućnosti, u svrhu duševnog razvoja ka gore Bog isto tako otkriva čovječanstvu kroz ljude koji mogu duhovno vidjeti ili pak primaju Njegovu Riječ putem direktne veze sa silama koje posjeduju duhovno znanje ….

AMEN

<<< nazad