<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2446b, 12 Kolovoz 1942

MUDROST JE NEZAMISLIVA BEZ LJUBAVI... NEPROLAZNO ZNANJE…

Put mudrosti se stoga nalazi jedino u Ljubavi, a gdje nedostaje Ljubav, tamo čovjek ide pogrešnim putem, koji ga odvodi od Istine. Jer, biti mudar znači posjedovati znanje koje odgovara Istini. No, biti mudar međutim, također znači imati neprolazno znanje, jer znanje je bezvrijedno ako sa smrću potone u ništa. Neprolazno znanje, međutim, jedino je ono o stvarima koje su izvan zemaljskog, a tom znanju će se malo težiti, sve dok čovjek nastoji istražiti sve ovozemaljsko, i svoju čast drži u tome da važi kao mudar. Ovo znanje može zaista biti od blagoslova, budući čovjeka čini sposobnim s time djelovati u Ljubavi. Takvo znanje može biti kapital u rukama onoga koji ga posjeduje, ako ga on mudro koristi, tako da pomaže bližnjima, pa je tako Ljubavno aktivan... Onda on stječe dobra za vječnost, čak i sa zemaljskim znanjem, a ova su neprolazna, premda on to znanje ne nosi sa sobom u vječnost... S duhovnim znanjem čovjek međutim također može pružiti pomoć bližnjemu, direktno prenoseći duši duhovno znanje, stoga on također prikuplja neprolazna dobra, kako za sebe, tako također i za bližnjega kojemu prenosi duhovno znanje. A doista je mudar jedino čovjek koji djeluje i stvara za vječnost, koji tako već na Zemlji sebi pribavlja jasnoću nad duhovnim stvarima, i potom živi svoj zemaljski život u skladu s ovom spoznajom. Njegovo znanje je neuništivo, i krajnje dragocjeno, premda zbog neznanja nije ispravno vrjednovano od strane ljudi. Svjetovno znanje međutim ponajčešće pomaže jedino povećanju zemaljskih dobara, i na Zemlji je stoga iznimno cijenjeno, bez da duši donosi korist, osim ako je ono upotrijebljeno za dobro bližnjega, odnosno u Ljubavi za njega iskorišteno. I tako istodobno mora Ljubav ovladati čovjekom, ukoliko on želi biti istinski mudar ili, svjetovno znanje njemu treba osigurati i duševni uspjeh (rezultat). Bez Ljubavi je međutim svako znanje mrtvo dobro… i bez Ljubavi je čovjekovo znanje skoro uvijek vrlo daleko od Istine.

AMEN

<<< nazad