<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2346, 24 Svibanj 1942

DJELOVANJE DUHA... DAR MILOSTI...

Svi mogu primiti darove Duha, a ipak tako malo ljudi koristi Božju ponudu ovog dragocjenog dara milosti. Oni ne znaju koji vrijedni dar oni propuštaju, i koliko su bogatiji oni mogli biti. Jer, ono što im nudi Duh iz Boga, ničim se ne može nadomjestiti... On ljudima daje jasnu spoznaju, on ih uvodi u znanje o Božanskoj Istini, on njima pomaže da se oslobode veze sa svijetom i otuda da uspostave vezu sa svjetlosnim duhovnim bićima, kako bi sada mogli voditi neprestanu razmjenu misli s njima. On ih uvijek usmjerava i vodi prema Bogu i uređuje njihovu misaonu aktivnost, tako da se oni kreću u ispravnom razmišljanju, i stoga moraju razmišljati ispravno i istinito, čim oni postavljaju duhovna pitanja ili nastoje dokučiti Božansko upravljanje i djelovanje. Ljudi uvijek stoje u vezi s Bogom, ako oni žude djelovanje Njegovog Duha. Njima dakle uvijek pritječe snaga, kada Bog izlijeva Svoj Duh na ljude. Oni tada neposredno primaju zračenje snage od Boga, oni isključuju svaki otpor i otvaraju se, odnosno, puštaju da u njihova srca utječe snaga... Učinak ove, međutim je znanje... Jer, svaki prinos snage iz Boga znači povećano znanje o stvarima, koje leže izvan zemaljskog života... A ovo duhovno znanje je bogatstvo duše, to je blago koje će duša jednog dana iskoristiti, ako ona želi ispuniti svoj zadatak u onostranom. Duhovno bogatstvo je jedino vrijedno stremljenja na Zemlji, a duhovno bogatstvo duša može neizmjerno primiti... Sam Bog je ljudima obećao Svoj Duh, i stoga ga nitko neće uzalud tražiti. No, Božji Duh ne može nikada postati djelotvoran tamo gdje ne prethodi žudnja za ovim dragocjenim darom. Što Bog nudi ljudima, treba s čežnjom biti izmoljeno i zahvalno primljeno... To nijednom čovjeku neće biti uskraćeno, ali također se nijednom čovjeku neće okrenuti bez intimne žudnje. Božanskim darom milosti ne može biti opskrbljen ni jedan čovjek , koji nije obratio pažnju na ovaj dar, jer djelovanje Duha zahtijeva pažljivo osluškivanje naunutra, čovjek mora promatrati najfinije poticaje u sebi, i tako sam sebe ugoditi (naštimati, prilagoditi) za svjesno primanje dara, koji je Božanskoga porijekla... Duhu iz Boga mora biti osiguran pristup do Božanske iskre u srcu, ili Božanskoj iskri u sebi treba biti dana sloboda da se poveže s Duhom iz Boga... Mora biti uspostavljen kontakt s bićima koja su primatelji svjetla i snage, tako da se svjetlo i snaga sada mogu prelijevati... Božanski dar milosti zahtijeva duboku vjeru u djelovanje Duha u čovjeku, on zahtijeva Ljubav-nu aktivnost i intimnu predanost najvećem Duhu neba i Zemlje, tako da se Njegova snaga može prelijevati, jer ona sada više ne nailazi na nikakav otpor, budući je djelovanje Božanskog Duha znak da se iz Boga proizašlo stvorenje, nakon duge odvojenosti od Njega, konačno s Njim sjedinilo.

AMEN

<<< nazad