<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2337, 14 Svibanj 1942

'BDIJTE I MOLITE SE…'

(Matej 26:41)

Pravedno razmišljanje, pravedan govor i pravedno djelovanje  .... takav treba biti život onoga koji se u duhu želi 'sjediniti' s Bogom. Čovjek treba izbjegavati sve grebene, uvijek treba biti svjestan toga kako je lako upasti u zamke onoga (Sotone) koji se trudi upropastiti ga.  Stoga bdijte i molite, da ne padnete u kušnji, jer duh je voljan, ali je tijelo slabo. Ne žudite za onim što je od svijeta (1 Ivanova 2:15-17), nego se trudite izboriti samo za duhovno dobro. I podnesite svaku žrtvu, kako biste ojačali u duhu i lako se odrekli onoga što pripada svijetu.

AMEN

<<< nazad