<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2314, 26 Travnja 1942

BUĐENJE DUHOVNE ISKRE ….

Bez Božjeg Duha ostaje skrivena i najdublja Mudrost. Vi u sebi morate probuditi duhovnu iskru prije nego vam je otkriveno znanje o Bogu i Njegovom vladanju i djelovanju. Buđenje duhovne iskre u vama je vaš životni zadatak, jer sa buđenjem duha u vama počinje i vaš razvoj naviše kao čovjeka. Duša se počinje sjedinjavati s duhom, što je svrha i cilj zemaljskog života. No sjedinjenje duše s duhom, i duši koja je prije bila u neznanju, mora donijeti znanje, pošto duh u njoj zna sve, jer je on jedan dio Boga.  

Ali prodiranje u Božansko znanje duši daje jednu određenu slobodu, jer tama duha je svezanost …. duša je usko ograničena u svom znanju, dok je dobitak Mudrosti iz Boga za nju stanje svjetla i snage, znači i stanje slobode. To je razumljivo kad se promotri stvarni zadatak duše. Duša treba nadvladati materiju, znači ona treba zanemariti prohtjeve tijela za svjetovnim stvarima, koje su materija …. ona treba stremiti sjedinjenju sa duhom u sebi. Stoga joj se potonje mora učiniti privlačnim, i duh joj mora ponuditi nešto što ona može suprotstaviti prohtjevima tijela …. A to je Mudrost iz Boga ….

Duša osjeća i to da joj Ona nedostaje, znači da je u stanju neznanja (odsustva spoznaje), u stanju nesavršenosti, ograničenosti i ne-slobode. I ona osjeća da to stanje može promijeniti putem svoje volje, da ga može obrnuti u stanje znanja a time i slobode i savršenstva, ako traži vezu sa Božanskom duhovnom iskrom u sebi, koja je kao dio Boga nešto savršeno …. Ona osjeća, da ju ta veza oslobađa od njene ne-slobode, pošto se u njoj rasvjetljava, pošto ona iz stanja neznanja (odsustva spoznaje) biva uvedena u stanje spoznaje.

Znanje je sloboda, znanje je svjetlost i znanje je snaga …. A u čovjeku sve to duši daje duh, ako čovjek duhovnu iskru u sebi dovede do buđenja. No buđenje duha je čin slobodne volje, i stoga zavisi od samog čovjeka da li će Božanske tajne za njega ostati tajne ili će on pak od strane te u njemu drijemajuće Božanske iskre, Duha iz Boga, biti uveden u najdublje znanje …. a njegovu voljnost on mora izraziti kroz djelovanje u Ljubavi, tada se duh u njemu budi u život …. i on dušu čovjeka uvodi u jedno područje koje je ljudima drugačije nedostupno …. On mu prenosi Božansko znanje i dušu čini slobodnom ….

AMEN

<<< nazad