<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2297, 11 Travnja 1942

SLOBODA VOLJE …. POSLJEDNJI ROK MILOSTI ….

PROGLAŠAVANJE BOŽANSKE RIJEČI ….

Ljudi se još kreću u slobodi svoje volje, još mogu biti aktivni koristeći svoju životnu snagu i skupljati blaga koja žude, a to je Milost od Boga, koju oni još ne mogu pravo obuhvatiti …. Svoju budućnost mogu oblikovati sasvim po svom vlastitom nahođenju, i tako si sami stvaraju sudbinu za vječnost; ili slobodu duha, ili suprotno, ponovno zarobljeništvo onoga što je već posjedovalo jednu određenu slobodu. No ljudi životare bez ikakvog osjećaja odgovornosti. A i kad im se uvijek iznova o tome i propovijeda, oni takve riječi ne paze, pošto u to ne vjeruju.

Oni svoju slobodu volje ne koriste za razvoj duše prema gore, a to je duhovno nazadovanje, koje se pomno kažnjava nakon umiranja čovjeka. Pa pošto čovjek slobodu duha zlorabi ili je ne koristi ispravno, njegova duša opet ulazi u stanje svezanosti …. Mora se kretati po volji Božjoj opet tijekom beskrajnih vremena, da bi osjetila patnju svezane volje i ponovno zažudila slobodu iste.

Duhovno u čovjeku, izvorno je stvoreno slobodno i uvijek će težiti tom izvornom stanju. No dok god je otpor protiv Boga, tj. vlastita ne-Ljubav-nost, još tako velik(a), i volja za slobodom u biću još je mala i može jedino putem pritiska i prisile iz vana biti probuđena ili pojačana. Zato za stvorenje nema druge mogućnosti za uspon, doli patnje-punog prolaza kroz djela stvaranja u svezanoj volji. Tek onda kad biće samo po sebi teži slobodi i volja u njemu će postati aktivna, i tek tada započinje uspon, jer tek tada može mu biti dostavljeno svjetlo i snaga, putem kojih ono može dospjeti do slobode duha. 

No čovječanstvo sadašnjice više ne obraća pažnju na slobodu i stoga ju ni ne koristi. Pa zato ono proigrava i pravo da živi na Zemlji, pošto zanemaruje Milost Božju. Znači nikako se ne radi o činu nepravednosti ako se ljudima na zemlji boravak skrati ili skroz oduzme, jer oni to ne žele drugačije, što putem zlouporabe svoje slobodne volje otvoreno potvrđuju. No Bog će popratiti Svoje posljednje upozorenje jednim kratkim rokom Milosti, i oni ljudi koji taj rok Milosti obilato koriste mogu svoju slobodnu volju aktivirati tako što žive u skladu sa Božanskim zapovjedima i podlažu svoju slobodnu volju Bogu, dakle odustaju od svog negdašnjeg otpora prema Bogu. 

I zato se u ovom kratkom vremenu ljudima mora približiti Božansko učenje Ljubavi, mora ih se još jednom hitno uputiti na to koje užasne posljedice za sobom povlači krivo vođen zemaljski život. Mora im se propovijedati o Ljubavi Božjoj i o Njegovoj neprestanoj skrbi za Njegova stvorenja, koja međutim i zahtjeva jednu Njemu naklonjenu volju, da bi se mogla odraziti na odgovarajući način. I zato je to vrijeme baš posebno bitno za širenje Božanske Riječi, Čije slijeđenje se njih izričito treba naučavati, kako bi Ona mogla postati učinkovita. A to je zadnji rok Milosti, koji prethodi Posljednjem Sudu i koji se zato ne može uzeti dovoljno ozbiljno ….

AMEN

<<< nazad