<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2242, 23 Veljača 1942

POSLJEDNJI SUD...

Demon mržnje i neljubavi truje svijet, a ovo znači početak duhovnog sloma, duhovnog propadanja... to znači propast kako duhovno, tako i zemaljski. Ono što je postalo sasvim neljubavno, mora se smatrati izgubljenim za vječnost, odnosno, ono ne može na Zemlji steći vječni Život, nego smrt, stoga je potpuna beživotnost njegova sudbina za vječna vremena. Posljedično je Zemlja postala nepotrebna kao stanica Izbavljenja za ovo duhovno, budući ono nije iskoristilo nijednu priliku, i zato je vrijeme boravka za duhovno na Zemlji dokončalo... jednan Period Iskupljenja nalazi svoj Kraj, kako je objavljeno u Riječi i Pismu. Tisućljetni razvoj završava Sudom, razdvajanjem izbavljenih i neizbavljenih... Bogu okrenutog (duhovnoga) i duhovnog sasvim udaljenog od Boga. Bog sudi Svoja stvorenja, odnosno, On konačno razdvaja Njegove od sljedbenika Sotone, On prvima daje slobodan Život u blaženstvu, a protivnike iznova vezuje u formu, u materiju, koju su oni oni žudjeli i kroz to zaboravili Boga, stoga se potpuno otuđili od Njega. To su živi i mrtvi... koji su sada suđeni, koji od Boga, prema Njegovoj Riječi, primaju svoju nagradu ili svoju kaznu, jer Bog je pravedan, i On dijeli prema zaslugama. Živjet će oni koji su prepoznali Boga, koji Ga ljube i ispunjaju Njegovu volju; dok su na vječnu smrt osuđeni oni koji Ga nisu priznali i okrenuli su se Njegovom protivniku, i čiji je život bio samo ne-Ljubav-nost. Bog je zaista imao beskrajno strpljenje sa Svojim stvorenjima, i On još uvijek odgađa Dan; no Njegovo strpljenje nije cijenjeno od čovječanstva, jer onima koji ne priznaju Boga, nedostaje i svake vjere u Božji Sud, i svako ukazivanje na njega je bez uspjeha. I tako će on doći iznenadno za ljude koji nemaju vjeru, i izazvati veliki strah, vjernicima međutim donijeti spasenje u najvećoj potrebi, jer su oni u krajnjoj nevolji zbog svoje vjere. I sada se mora dogoditi razdvajanje, jer za nevjernike, koji životare u potpunoj neljubavnosti, nema više nikakve mogućnosti poboljšanja, jer su sve prethodne kušnje, patnja i zemaljska nevolja, bili bez rezultata (bezuspješni), i moć Sotone nad tim ljudima ogromna, budući su se oni njemu predali, i traže život ljudi koji vjeruju. Ovo je vrijeme potpunog propadanja, koje prethodi Posljednjem Sudu, što znači Kraj sadašnje Zemlje i početak jednog novog vremenskog perioda, koji je duhovno iznimno značajan, jer Bog iznova protjeruje zlo, na nezamislivo dugo vremena...

AMEN

<<< nazad